kredietverzekering nieuws publicaties
18/12/2020

Coface sluit akkoord met Nederlandse overheid om economie te ondersteunen

 

Coface heeft met de Nederlandse overheid een akkoord gesloten over de verlenging van de staatsgarantie voor verzekerde leverancierskredieten. De oorspronkelijke overeenkomst, die in mei van dit jaar inging en zou eindigen op 31 december 2020, wordt met zes maanden verlengd. Volgens Coface blijkt de staatsgarantie, die gebruikt wordt om het handelsverkeer tussen bedrijven te stimuleren, een succesvol instrument om de Nederlandse economie te ondersteunen. De samenwerking tussen de Staat en de kredietverzekeraars draagt bij aan het dempen van de recessie, het voorkomen van faillissementen en het behoud van werkgelegenheid.

Eerder dit jaar sloten de kredietverzekeraars een akkoord voor een staatsgarantie ter hoogte van €12 miljard. Deze garantie zorgt ervoor dat kredietverzekeraars de betalingsrisico’s van hun klanten kunnen blijven dekken op het niveau van voor de Covid-19 uitbraak.

Edwin Busio, landendirecteur van Coface in Nederland, licht de beslissing om de staatsgarantie te verlengen toe: “Bij de invoering van de staatsgarantie waren de maatregelen gericht op de korte termijn omdat er sprake was van een acute crisis. Inmiddels weten we dat de gevolgen van het coronavirus langer duren en misschien wel structureel zijn. De dekking en zekerheid, die volgt uit de verlenging van de staatsgarantie, is voor ondernemers ook bedoeld om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit.” Coface handhaaft in opdracht van de Staat en ten behoeve van haar klanten reguliere risicobewaking en acceptatie-maatregelen. Daarnaast zal Coface intensief en tijdig met ondernemers de dialoog aangaan over de economische verwachtingen na juni 2021, wanneer deze garantie afloopt.

Liquiditeitsproblemen bij bedrijven zijn vaak het resultaat van bedrijfsfaillissementen of betalingsachterstanden. Een kredietverzekering biedt een oplossing voor een gezonde bedrijfsvoering richting de toekomst en de staatsgarantie op leverancierskredieten onderstreept het belang van deze verzekeringen voor de Nederlandse economie.

Dit persbericht downloaden : Coface sluit akkoord met Nederlandse overheid om economie te ondersteu... (422,63 kB)
Naar boven