kredietverzekering nieuws publicaties
29/07/2020
Corporate Nieuws

Coface meldt een positief nettoresultaat van 11,3 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2020 en blijft haar strategisch plan volgen

Coface meldt een positief nettoresultaat van 11,3 miljoen euro voor het tweede kwartaal van 2020 en blijft haar strategisch plan volgen

Omzet over het eerste halfjaar: €725 miljoen, een daling van 0,6% bij constante wisselkoers en perimeter

  • Klantenbehoud en nieuwe activiteiten bereiken een recordniveau, met een positieve nettoproductie van 33 miljoen euro.
  • De eerste effecten van de herziening van de prijzen zijn nu zichtbaar (+0,2%).
  • De inkomsten uit overige diensten stijgen met 7%, inclusief de informatiediensten die met 13% stijgen.
  • De activiteiten van de klanten blijven afnemen - een trend die zich naar verwachting in de volgende kwartalen zal voortzetten.

Netto verliesratio van 57,4%, een stijging met 13,4 %; netto gecombineerde ratio van 88,6% (91,4% voor K2-2020)

  • De brutoverliesquote is met 18,1 % gestegen, voornamelijk als gevolg van hogere voorzieningen voor een verwachte stijging van de claimfrequenties.
  • De nettoverliesquote steeg slechts met 13,4 %, omdat er overheidsregelingen in het leven zijn geroepen.
  • De nettokostenratio is met 0,8 % gedaald tot 31,2 %, als gevolg van een strikte kostendiscipline en groeiende inkomsten uit de overige diensten

Nettoresultaat (aandeel van de groep) van €24,0 miljoen, waarvan €11,3 miljoen voor het tweede kwartaal van 2020; RoATE1 op jaarbasis van 2,8%.

Geschatte solvabiliteitsratio op 191%2, en 183%2 exclusief overheidsregelingen, boven de streefwaarde (155% - 175%)

Coface bewijst zijn wendbaarheid en veerkracht binnen een zeer uitdagende economische omgeving

Gesterkt door haar nieuwe bedrijfscultuur en een solide balans gaat, Coface vol vertrouwen verder met de uitvoering van haar strategisch plan "Build to Lead".

 

Xavier Durand, Chief Executive Officer van Coface, gaf commentaar:
"In de eerste zes maanden van het jaar hebben de teams van Coface, ondanks de ongewone en moeilijke operationele en economische omstandigheden, een zeer hoog prestatieniveau en betrokkenheid bereikt. Onze klantretentie en nieuwe activiteiten hebben een recordhoogte bereikt, wat resulteerde in een positieve nettoproductie. We zien ook de eerste effecten van onze inspanningen voor de herwaardering van onze portefeuille.
Wat de risico's betreft, hebben we consequent preventieve maatregelen genomen, terwijl we er tegelijkertijd voor zorgen dat we onze risicobeoordelingen goed uitvoeren. Veel overheden hebben de belangrijke rol erkend die kredietverzekering speelt bij het handhaven van business-to-business kredieten. Coface heeft al elf overheidsovereenkomsten gesloten en zet de besprekingen met andere landen voort.
In het tweede kwartaal hebben we een positief nettoresultaat van € 11,3 miljoen gegenereerd. Onze solvabiliteit bereikte 183%, exclusief overheidsregelingen. Coface is dus goed gewapend om het hoofd te bieden aan een economische omgeving die beheerst zal blijven door de evoluerende ontwikkelingen op het vlak van gezondheid. Gesterkt door haar cultuur, haar veerkracht en een solide balans die nog wordt versterkt door overheidsmaatregelen, blijft Coface haar strategisch plan met vertrouwen uitvoeren".

 

 

Tenzij anders aangegeven, worden de wijzigingen uitgedrukt in vergelijking met de resultaten per 30 juni 2019.

1 RoATE = Gemiddeld rendement op het eigen vermogen I 2 De vermelde geschatte solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening volgens de interpretatie van Coface van de Solvency II-regelgeving en met behulp van het Partial Internal Model. De uiteindelijke berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. De geschatte solvabiliteitsratio wordt niet gecontroleerd.

Dit persbericht downloaden : Coface meldt een positief nettoresultaat van 11,3 miljoen euro voor he... (609,00 kB)
Naar boven