kredietverzekering nieuws publicaties
13/02/2023
Economisch nieuws

Coface landen- en sectorrisico's handboek 2023: belangrijkste trends van de wereldeconomie

Coface handboek 2023

Coface lanceert de editie 2023 van haar Country & Sector Risks Handbook in een gloednieuw formaat, maar zoals altijd met onze langverwachte risicobeoordelingen voor landen en sectoren.

Ons economisch onderzoeksteam biedt u hun analyses en prognoses voor 160 landen en 13 sectoren.

 

 

 

Volgens Xavier Durand, CEO van Coface, wordt 2023 een cruciaal jaar:   

Wat zal 2023 brengen?

 

"De groei zal waarschijnlijk traag blijven (bijna nul), zoals in de Verenigde Staten (minder dan 1%) en in de meeste ontwikkelde landen.

De mondiale groei zal vrijwel uitsluitend worden gedragen door de opkomende economieën, met name de grondstoffenproducerende landen, die zullen profiteren van zowel het verminderde activisme van de westerse centrale banken - onder aanvoering van de Federal Reserve - als het herstel van de Chinese economie.

Na een verwachte epidemische piek aan het begin van het voorjaar zou de activiteit in China aanzienlijk moeten opveren, gestimuleerd door de binnenlandse vraag die de afgelopen twee jaar bijzonder zwak was, met name op het niveau van de huishoudens, waar een overschot aan spaargelden waarschijnlijk een zeer sterk herstel van de consumentenuitgaven zal financieren. Gezien de groeiende ontevredenheid van de bevolking lijkt ook de regering de activiteit te willen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de recente versoepeling van de controlemaatregelen of prudentiële beperkingen voor bepaalde sectoren (ICT, vastgoed enz.).

Het behoeft geen betoog dat deze vrij optimistische visie niet zonder risico is. De transformatie van de wereld gaat steeds sneller en aan de multidimensionale crisis die wij doormaken, komt geen einde. De meeste thema's van vorig jaar zullen centraal op de agenda blijven staan, in de eerste plaats de energiecrisis en de inflatiehydra. Deze laatste zijn uiteraard niet alleen conjunctureel van aard en houden verband met de sancties tegen Rusland en de gevolgen van de pandemie, maar zijn ook en vooral de erfenis van chronische onderinvestering in het energiesysteem en, zeer zeker, de prijs die moet worden betaald voor het koolstofvrij maken ervan. Hoewel de daling van de inflatie in de afgelopen maanden ontegenzeggelijk welkom is, kan deze dus slechts van voorbijgaande aard zijn, en de prijsstijging die sinds de heropening van de economieën is waargenomen, zou de voorbode kunnen zijn van een nieuwe, structureel hogere inflatie.

Dit geldt des te meer daar geïsoleerde krachten, die inherent inflatoir zijn, weer de kop opsteken en het risico van fragmentatie vergroten, hetgeen duidelijk niet in het belang is van het collectief of van een bepaald land. Dus hoe zullen de monetaire en fiscale autoriteiten reageren, zelfs als we het probleem alleen vanuit deze hoek bekijken? Zal de inflatiebestrijding, die de kern vormt van het mandaat van de eerste, openlijk in conflict komen met de doelstellingen van de regeringen? Zoals u ziet is het komende jaar op alle fronten vol risico's - macro-economisch, financieel, sociaal, politiek, enz. - en kan de wereldeconomie, afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt, in een recessie terechtkomen of eindelijk op het (juiste) spoor komen van een duurzame, inclusieve en voorspoedige ontwikkeling".

 

De zevenentwintigste editie van dit handboek behandelt al deze vragen en probeert ze te beantwoorden door, zoals gebruikelijk, een tweeledige geografische en sectorale aanpak te volgen. Download het nu!

 

En voor meer informatie nodigen wij u uit om gratis onze uitgebreide risicobeoordelingen van 160 landen en 13 sectors risk assessments te bekijken in onze rubriek Economic studies

Dit persbericht downloaden : Coface landen- en sectorrisico's handboek 2023: belangrijkste trends v... (9,52 MB)
Naar boven