kredietverzekering nieuws publicaties
20/11/2014
Economisch nieuws

Coface kwartaalbarometer van de sectorrisico's:

Coface kwartaalbarometer van de sectorrisico's:
Noord-Amerika: upgrade van chemie, transport, textiel en kleding van 'middelhoog' naar 'laag' risico. Het sectorrisico in Noord-Amerika is verbeterd dankzij de positieve economische vooruitzichten en de daling van de olieprijzen

Volgens Coface is het sectorrisico in Noord-Amerika op het einde van het jaar duidelijk verbeterd. Na een korte terugval in het eerste kwartaal, als gevolg van slechte weersomstandigheden, kennen de Verenigde Staten weer een solide en evenwichtige groei (prognose van 2,0% in 2014 en 2,5% in 2015). Het hoge winstniveau van de ondernemingen toont dat zij hun voordeel doen met de gunstige ontwikkeling van de consumptie en de investeringen. Dit positieve economische klimaat, samen met de recente daling van de olieprijzen, komt vooral drie sectoren ten goede, die Coface naar 'laag risico' heeft ge-upgraded.

 

  • Chemie

De Noord-Amerikaanse chemie onderscheidt zich positief van de West-Europese (die een moeizaam herstel kent) en die van de Aziatische groeilanden (waar de vooruitzichten voor de sector onzeker blijven). Noord-Amerika heeft dankzij de lagere productiekosten de grootste competitiviteitswinst geboekt en is de bevoorrechte regio voor verschillende spelers in de sector.

De industriële productie steeg in het derde kwartaal van 2014 met 3,2% op jaarbasis. Ze wordt gesteund door een krachtige activiteit op de twee belangrijkste markten van de sector, nl. de auto-industrie en de bouw. De autoverkoop steeg in de 10 eerste maanden van het jaar met 1,4% tegenover 2013; de consumptie wordt ondersteund door de gezinnen. In de bouw neemt de activiteit toe en stijgen de prijzen, ook al zijn ze nog niet teruggekeerd naar het peil van voor de crisis.

 

  • Transport

De transportsector heeft sterke prestaties neergezet, aangemoedigd door de toenemende wereldgroei dit jaar, voor het eerst sinds 2010, en door de verwachte versnelling van de internationale handel in 2015. Terwijl het luchtvrachtvervoer in Europa leed onder de gevolgen van het Russische handelsembargo en onder de sterke concurrentie van de lagekostenmaatschappijen, plukte deze sector in Noord-Amerika de vruchten van de herstructureringen uit het verleden. Hoewel de markt symptomen van maturiteit vertoont, met een groei van slechts 2,8% op het einde van september[1], blijft de rendabiliteit van de bedrijven hoger dan in Europa. Bovendien heeft de sterke groei in de Verenigde Staten bijgedragen tot het herstel van de vraag op het vlak van business en vracht.

 

  • Textiel en kleding

De groei in deze sector lijkt in Noord-Amerika gestabiliseerd op ongeveer 2% per jaar, met een overvloedig aanbod en een constante vraag. De katoenoogst in deze regio - de derde grootste wereldproducent - zou het peil van 2012-2013 kunnen bereiken, met een verwachte volumestijging van 24%, naar 3,5 miljoen ton[2]. Dankzij de veerkracht van de Amerikaanse werkgelegenheid en de consumptie-uitgaven, is de onwikkeling van de vraag in deze sector relatief gunstig vergeleken met Europa.

 

Waarschuwing voor de distributiesector in West-Europa

 

Gezien het zwakke herstel in West-Europa en de onopgeloste problemen met overcapaciteit in de sectoren die gerelateerd zijn aan infrastructuurinvesteringen in de Aziatische groeilanden, wijzigt Coface zijn risicobeoordelingen voor deze regio's niet.

 

Eén sector wordt nu echter zorgvuldig in de gaten gehouden. De distributiesector in West-Europa wordt momenteel als een 'middelhoog risico' beschouwd. In tegenstelling tot de Aziatische groeilanden en Noord-Amerika (waar de sector als een 'laag risico' wordt geclassificeerd), hebben de aanhoudende zwakke consumptie-uitgaven en het verbod op de export van bepaalde voedingsmiddelen naar Rusland, een negatieve impact op de marges van de distributiesector in Europa. De prijzen staan onder druk.

[1] Bron: RPK, IATA

[2] Bron: ICAC

DOWNLOAD deze PUBLICATIe

INHOUD (alleen beschikbaar in Engels) :
  • Sector barometer
  • Study : European pharmaceutical companies : is austerity fatal?
  • Has the pharmaceutical sector suffered from the economic crises?
  • New shocks to absorb
  • Why is austerity not fata
Dit persbericht downloaden : Coface kwartaalbarometer van de sectorrisico's: (305,48 kB)

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Zie ook


Panorama

Naar boven