kredietverzekering nieuws publicaties
21/10/2019
Economisch nieuws

Coface introduceert CRAFT, een nieuw voorspellingsinstrument voor de groei in de eurozone

Coface introduceert CRAFT, een nieuw voorspellingsinstrument voor de groei in de eurozone
Wordt het een recessie of een lichte daling? Met CRAFT is het duidelijk hoe de vertraging in de belangrijkste economieën van de eurozone gaat uitvallen.

Sinds begin 2019 zijn er steeds meer tekenen dat de mondiale groei vertraagt. Alle economen zijn het eens over deze neerwaartse trend, die volgt op de piek van de cyclus in 2017, en de vraag is nu hoe sterk de vertraging wordt, in het bijzonder in de eurozone.

Hoewel sommigen het voor 2020 over een recessie hebben, voorspellen de meeste economen “slechts” een geringe vertraging.

Om meer helderheid te hebben is het daarom belangrijk dat er betrouwbare en innovatieve voorspellingsinstrumenten zijn waarmee het maximale uit de bestaande indicatoren kan worden gehaald. Daarom heeft Coface besloten om zijn eigen voorspellingsinstrument te ontwikkelen: CRAFT (Coface Research Activity Forecasting Tool).

 

CRAFT: een waardevol instrument voor het ontdekken van belangrijke trends

Graph

De indicator voor de bedrijvigheid is gebaseerd op de Principal Component Analysis (PCA), een statistische methode. Met het gebruik van modellen die gebaseerd zijn op zelflerende machines kunnen zo’n honderd variabelen worden geanalyseerd en blijven alleen de voor bbp-groeimodellen relevantste factoren over. De variabelen die overblijven, tussen de dertig en vijftig per land, worden verwerkt in de PCA. Er kunnen vijf soorten worden onderscheiden:

  • hard gegevens;
  • gegevens uit enquêtes;
  • monetaire en financiële variabelen;
  • internationale indicatoren;
  • het percentage wanbetalingen van bedrijven op door Coface verzekerde debiteuren.

De eerste vier soorten variabelen worden vaak gebruikt bij de samenstelling van indicatoren voor de bedrijvigheid, de vijfde is specifiek voor Coface. CRAFT is sterk gecorreleerd aan de kwartaalgroei van het bbp en dankzij het instrument kan een goede voorspelling worden gemaakt voor het huidige kwartaal (“nowcasting” of “nuspellen”) en voor het volgende kwartaal (“forecasting” of “voorspellen”).

franse en spaanse economieën houden goed stand, maar verwacht wordt dat Duitsland in een recessie raakt en dat italië in een stagnatie terechtkomt

Volgens dit model zou Duitsland in het derde kwartaal in een recessie raken (‑0,1% na reeds ‑0,1% in het vorige kwartaal), voordat het in de laatste drie maanden van het jaar in een stagnatie terechtkomt. De Duitse economie, die bijzonder afhankelijk is van zijn industrie, die op haar beurt aan externe turbulentie is blootgesteld vanwege het grote gewicht van de export, heeft vooral geleden onder de verslechtering van het internationale economische klimaat sinds begin 2018. Omdat de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk tot de top-vijf van de Duitse exportmarkten behoren, zullen ontwikkelingen op deze gebieden cruciaal zijn voor de groei van de bedrijvigheid.

De Franse economie zal naar verwachting in het derde kwartaal eveneens vertragen (+0,2%) om daarna aan het eind van het jaar weer op te veren (+0,3%), waaruit de vitaliteit van de Franse economie in dit moeilijke klimaat blijkt. Het bbp zou dan in de loop van het jaar met in totaal 1,3% groeien. Hoewel de bedrijvigheid sinds 2017 vertraagt (+2,4%, en daarna 1,7% in 2018), is de Franse groei positief gebleven en bedroeg deze op kwartaalbasis steeds meer dan 0,2%, ver verwijderd van de ups en downs waar veel van zijn buren last van hadden. Dat komt omdat Frankrijk minder afhankelijk is van buitenlandse vraag.

De uitkomsten van CRAFT wijzen erop dat de groei in Italië in het derde kwartaal licht opveert, tot 0,1%, voordat er in het laatste kwartaal van het jaar weer stagnatie optreedt. De Italiaanse economie boekte in 2019, voor het tweede jaar op rij, echter het slechtste resultaat van alle eurolanden.
Tegelijkertijd zal de BBP-groei in Spanje naar verwachting in het derde kwartaal ook aantrekken (+0,6%) voordat hij in de laatste drie maanden van het jaar iets vertraagt (+0,5%). Hoewel de bedrijvigheid minder dynamisch is dan in 2017, toen elk kwartaal een groei tussen 0,8% en 0,9% werd bereikt, blijft zij robuust en is de vertraging zeer gradueel. Ondanks de zeer hoge werkloosheid (eind juni was 14% van de bevolking werkloos) en politieke instabiliteit heeft de Spaanse economie sinds het begin van het herstel eind 2013 een opmerkelijke stabiliteit aan de dag gelegd.

Download de publicatie (Engels)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Coface introduceert CRAFT, een nieuw voorspellingsinstrument voor de g... (361,23 kB)
Naar boven