kredietverzekering nieuws publicaties
10/08/2023
Corporate Nieuws

Coface bevestigt zeer goede start van het jaar met nettoresultaat eerste halfjaar van €128,8m

Coface Halfjaarresultaten 2023
OMZET VOOR DE EERSTE HELFT VAN HET JAAR: €960M, EEN STIJGING VAN 11,1% BIJ CONSTANTE WISSELKOERSEN EN PERIMETER EN 9,9% OP GERAPPORTEERDE BASIS
  • De handelskredietverzekeringen stegen met +11,2% bij constante wisselkoersen, dankzij meer klantenactiviteit en groei in provisie-inkomsten (+11,3%);
  • Klantbehoud stond op recordhoogte (94,4%); het prijseffect was nog steeds negatief (-2,0%), maar minder dan in H1-22;
  • De groei van Bedrijfsinformatie houdt aan met dubbele cijfers (+14,8% bij constante wisselkoersen); factoring steeg met +5,4%, als gevolg van een duidelijke economische vertraging in Duitsland en Polen.
NETTOVERLIESRATIO OP 40,3% IN H1-23, EEN STIJGING MET 3,8 PPTS; NETTO GECOMBINEERDE RATIO OP 65,5%, EEN STIJGING MET 2,2 PPTS (EN +8,3 PPTS VERGELEKEN MET H1-22, EXCLUSIEF DE IMPACT VAN OVERHEIDSREGELINGEN)
  • Bruto verliesratio op 39,4%, een stijging van 7,4 ppts in een risico-omgeving die nog steeds normaliseert;
  • Nettokostenratio met 1,6 ppt gedaald naar 25,2% als gevolg van een verbeterde productmix en hoge herverzekeringsprovisies, terwijl investeringen worden voortgezet.
NETTORESULTAAT (GROEPSAANDEEL) OP €128,8 MILJOEN, INCLUSIEF €67,7 MILJOEN VOOR Q2-23; ROATE1 OP JAARBASIS OP 14,3%.
GESCHATTE SOLVABILITEITSRATIO OP 192%BOVEN HET DOELBEREIK (155% - 175%)

Xavier Durand, Chief Executive Officer van Coface:

"In de eerste helft van het jaar groeide de omzet van Coface met 11,1%, tegen een achtergrond van dalende grondstoffenprijzen met lagere energieprijzen die, althans tijdelijk, de inflatiedruk verlichtten. Met een nog steeds zwakke economische groei, vooral in China en Europa, en stijgende financieringskosten verslechtert de financiële gezondheid van veel bedrijven. Sinds het begin van het jaar heeft Coface daarom, in nauwe samenwerking met zijn klanten, zijn preventieve acties op zijn risicoportefeuille aanzienlijk opgevoerd.

In het afgelopen kwartaal bedroegen de resultaten van Coface €68m, een hoog niveau dat ons proactieve beheer van een toenemend verliesklimaat en een strakke kostenbeheersing weerspiegelt. De gecombineerde ratio voor het kwartaal staat op 65,5% onder de nieuwe IFRS 17-boekhoudnormen.

Onze sterke prestaties worden ook weerspiegeld in de groei van diensten, zoals bedrijfsinformatie, die opnieuw een kwartaal met dubbele cijfers noteerden (+14,8% in het eerste semester). Al deze elementen hebben Coface in staat gesteld om sinds het begin van het jaar een RoATE van 14,3% op jaarbasis te realiseren, ruim boven de doelstellingen halverwege de cyclus.

Tot slot zal Coface op 5 maart 2024 zijn nieuwe strategische plan presenteren."

 

Download ons Engelstalige persbericht hieronder voor meer informatie. Al onze financiële infromatie is te vinden op onze beleggerspagina.

 

Tenzij anders aangegeven, hebben de vergelijkingen betrekking op de pro forma IFRS 17-resultaten per 30 juni 2022. 2- Deze geschatte solvabiliteitsratio is een voorlopige berekening volgens de interpretatie van Coface van de Solvency II-regelgeving en met behulp van het Partial Internal Model. De uiteindelijke berekening kan afwijken van deze voorlopige berekening. Op de geschatte solvabiliteitsratio wordt geen accountantscontrole toegepast.

Dit persbericht downloaden : Coface bevestigt zeer goede start van het jaar met nettoresultaat eers... (646,73 kB)
Naar boven