kredietverzekering nieuws publicaties
27/04/2021
Corporate Nieuws

Coface begint het jaar goed met een nettoresultaat van 56,4 miljoen euro

Coface begint het jaar goed met een hoog nettoresultaat

Omzet: 378 miljoen euro, een stijging van 4,2% bij constante wisselkoersen en perimeter

  • Kredietverzekering groeit met 6,1% bij constante FX dankzij stabiliserende klantenactiviteit;
  • Klantbehoud dicht bij recordhoogte; positief prijseffect (+2,9%);
  • Bedrijfsinformatie blijft groeien (+9% bij constante FX);
  • Factoring en incasso dalen door lagere volumes.
  

 

Nettoverliesratio van 24,5%, een daling met 32,6 procentpunten; gecombineerde ratio van 52,8% (61,1% exclusief het effect van overheidsregelingen)

  • Brutoverliesratio op 29,5%, een verbetering met 25,7 procentpunten; laag niveau van schadeclaims wereldwijd;
  • Nettokostenratio met 1,5 procentpunt gedaald tot 28,3%, dankzij strikte kostendiscipline en omzetgroei;
  • Overheidsregelingen hebben winst vóór belastingen verlaagd met € 15 miljoen.
Nettoresultaat (aandeel van de groep) van €56,4 miljoen, meer dan verviervoudigd in één jaar, 55% hoger dan in het eerste kwartaal van 2019.
RoATE1 op jaarbasis van 12,0%, dankzij uitzonderlijk laag claimniveau.
Financiële kracht versterkt; Fitch verhoogt rating outlook naar stabiel.
Coface zet haar strategie voort door een Chief Operating Officer te benoemen.

1 Rendement op gemiddeld eigen vermogen
Tenzij anders aangegeven, hebben de vergelijkingen van de mutaties betrekking op de resultaten per 31 maart 2020.

 

Xavier Durand, Coface CEO, licht toe:

“Onze resultaten over het eerste kwartaal weerspiegelen onze aanhoudend sterke operationele prestaties en een uitzonderlijke omgeving, waarin het aantal faillissementen is gedaald. Wij verwachten dat het aantal faillissementen weer zal toenemen zodra de gezondheidscrisis voorbij is en de speciale maatregelen ter ondersteuning van de economie worden afgebouwd.

In de context van een krachtig economisch herstel, dat echter sterk verschilt per sector en per regio, ondersteunen wij het herstel van de activiteiten van onze cliënten. Dit komt tot uiting in een toename van onze exposure met 2,7% in het eerste kwartaal, terwijl onze preventieve acties weer op het niveau van voor de crisis zijn. Tegelijkertijd blijven we samenwerken met overheden om de intrekking van overheidsregelingen te ondersteunen, in het kader waarvan we in het eerste kwartaal 15 miljoen euro hebben betaald.

Tot slot gaan we door met de uitvoering van ons strategisch plan en met de benoeming van een directeur Group Operations om onze operationele efficiëntie en de kwaliteit van onze dienstverlening aan onze klanten te versterken."

 

Meer gedetailleerde informatie in ons Engelstalige persbericht.

Dit persbericht downloaden : Coface begint het jaar goed met een nettoresultaat van 56,4 miljoen eu... (574,48 kB)
Naar boven