kredietverzekering nieuws publicaties
17/10/2019
Economisch nieuws

Coface Barometer: ondanks maatregelen centrale banken algemene vertraging van wereldeconomie

Coface Barometer: ondanks maatregelen centrale banken algemene vertraging van wereldeconomie
Doordat de stemming in het bedrijfsleven is beïnvloed door een zomer die wereldwijd werd gekenmerkt door politieke onzekerheid op steeds meer terreinen, lijkt het waarschijnlijk dat 2020 een jaar van economische neergang wordt.

De Argentijnse valutacrisis, grote demonstraties in Hongkong en Rusland, de brexit, de aanval op olie-installaties in Saudi-Arabië vormen maar een greep uit de vele gebeurtenissen die hun stempel op het derde kwartaal van 2019 hebben gedrukt.

Toenemende politieke onzekerheid heeft, in combinatie met de afname van het volume van de wereldhandel, de zeer volatiele olieprijs en de afname van de autoverkoop in Europa en China, de stemming in het bedrijfsleven verder aangetast.

Zal het pessimisme van de industriële sector zich naar de rest van de economie uitbreiden?

Behalve de Europese en Aziatische bedrijven zijn ook Amerikaanse bedrijven nu openlijk bezorgd over de protectionistische retoriek van president Trump. De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog lijkt zich weliswaar te bewegen in de richting van een handelsakkoord tussen deze twee grote wereldmachten, maar wat de Amerikaanse president gaat doen in het kader van een herverkiezingscampagne en een afzettingsprocedure blijft moeilijk te voorspellen.

Bovendien vinden er in de automotivesector voortdurend structurele veranderingen plaats, zoals emissienormen in Europa en veranderend consumentengedrag in China. Tegen deze achtergrond ontwikkelen de Europese economieën zich op dit moment op twee snelheden: een aantal zijn vooral afhankelijk van de wereldproductie en wereldhandel (Duitsland) en/of worden getroffen door binnenlandse politieke onzekerheden (Italië, Verenigd Koninkrijk), terwijl de Franse, Spaanse en Nederlandse economieën wat beter tegen schokken bestand lijken te zijn.

Centrale banken komen in actie

De centrale banken in de Verenigde Staten, de eurozone en veel opkomende landen hebben zich rekenschap gegeven van de situatie. Veel centrale banken hebben als gevolg van de scherpe groeivertraging al monetaire verruimingsmaatregelen aangekondigd.
Er bestaat onzekerheid over de effecten van monetair beleid waarin een negatieve nominale rente wordt gehanteerd. Een negatieve beleidsrente kan de economie stimuleren dankzij het positieve effect op huishoudens en bedrijven, maar hij kan ook een eroderend effect op de winstgevendheid van banken hebben. Maar in theorie overheerst het positieve effect op de bedrijvigheid. De verwachte impact van de recente monetaire verruimingsmaatregelen zou zich daarom, in het bijzonder in de eurozone, ook daadwerkelijk moeten voordoen, zelfs al is het met dit ultra-expansionistische monetaire beleid niet gelukt om de inflatie in de buurt te krijgen van het doel dat de landen die deze benadering volgen zich hadden gesteld.
In zijn totaliteit verwacht Coface door deze breed voorkomende politieke instabiliteit dat 2020 door een economische vertraging zal worden gekenmerkt, maar wij bespeuren nog steeds veel positieve signalen die aangeven dat men de ernst van de ontwikkelingen nu inziet en dat overheden en centrale banken klaar zijn om ze tegemoet te treden.
In dit verband is de rating van twee landen dit kwartaal gewijzigd: Hongkong (afgewaardeerd van A2 naar A3) en Mauritanië (opgewaardeerd van D naar C). Wat sectoren betreft waren er na de reeks afwaarderingen in de automotivesector in juni dit kwartaal minder wijzigingen, maar de risico's zijn desondanks toegenomen (13 afwaarderingen, geen opwaarderingen), vooral in de automotivesector (afwaardering in drie nieuwe landen) en in sectoren die van die sector afhangen (bijv. de chemie in Duitsland). Het aan bedrijfskrediet verbonden risico stijgt ook in de papierindustrie in Noord-Amerika. Ten slotte heeft de toename van het handelsprotectionisme nieuwe slachtoffers gemaakt (de IT-sector in Korea).

 

Download de publicatie (Engels):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Coface Barometer: ondanks maatregelen centrale banken algemene vertrag... (256,30 kB)
Naar boven