kredietverzekering nieuws publicaties
08/02/2023
Economisch nieuws

Barometer Q4 2022: Coface zeer optimistisch over Nederlandse economie ten opzichte van andere landen

Country and sector risk barometer Q4 2022

De zachte herfst en winter hebben ertoe bijgedragen, dat Europa niet in een recessie is beland. Het efficiënter omgaan met beschikbare energiebronnen in alle sectoren en vertraging van de wereldwijde bedrijvigheid deden de rest. De energieprijzen konden sterk dalen en de inflatie in diverse belangrijke economische markten kon worden afgeremd. Kredietverzekeraar Coface heeft als gevolg slechts enkele wijzigingen aangebracht in haar beoordeling van de wereldwijde landenrisico’s. Het Nederlandse landenrisico blijft robuust op peil.

 

  • Het landenrisico van Nederland blijft op hetzelfde niveau als in 2022, namelijk A2.
  • Groeiverwachting van 1,1% voor de Nederlandse economie in 2023.
  • Het aantal faillissementen bij bedrijven is in 2022 met 21% gestegen ten opzichte van 2021.
  • Sterkste stijgingen faillissementen sectoren textiel (300% t.o.v. 2021), farmacie (200%) en chemie (100%).

 

Risicobeoordeling Nederland stabiel op A2

De beoordeling van het landenrisico van Nederland is begin 2023 ongewijzigd gebleven op A2 (een lage kans op wanbetaling). “In vergelijking met de buurlanden is dit een zeer goede beoordeling”, zegt Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface. “Hoewel Nederland in 2022 een van de hoogste inflatiepercentages van heel West-Europa had, als gevolg van de zeer snelle en sterke doorberekening van de aardgasprijzen in de consumentenprijzen, bleef de economische activiteit in 2022 verrassend robuust. Dit is vooral te danken aan de particuliere consumptie van huishoudens, die een aantal sterke inhaaleffecten van de laatste twee pandemiejaren vertoonde.”

 

recessie neemt af

“Coface heeft de globale groeiprognose ongewijzigd gelaten op 1,9 %”, vervolgt Christiane von Berg. “Deze groeiprognose komt ook tot uiting in onze risicobeoordelingen. Dit kwartaal hebben wij slechts 3 landen en 10 sectoren neerwaarts bijgesteld tegenover 95 in juni 2022 en meer dan 50 in oktober 2022.”

 

Gedowngrade landenrisico’s zijn: Peru naar B, Ghana naar C en Haïti naar E. Er is ook goed nieuws, want het landenrisico van India is opwaarts bijgesteld van C naar B. Ook Burundi is hoger geclassificeerd van E naar D.

 

optimisme ondanks risico's

Christiane von Berg: “Voor 2023 blijft Coface optimistisch over de Nederlandse economie met een groeiverwachting van 1,1%. Het feit dat de Nederlandse economie minder afhankelijk is van buitenlandse gasleveringen en de sterke vermindering van het aardgasverbruik maken de Nederlandse industrie beter bestand tegen gasvoorzieningsbeperkingen. Het verwachte sterke herstel van de Chinese economie in de tweede helft van 2023, na de huidige COVID-19-golf, zal de vraag naar Europese goederen die via de Nederlandse havens worden verhandeld weer laten toenemen.”

 

Er zijn veel risico's die de groei zullen afremmen, zoals knelpunten in de toeleveringsketen, arbeidsmarktkrapte, lagere bedrijfsinvesteringen en afnemende investeringen in de bouw. De laatste twee risico's worden beïnvloed door het monetaire beleid van de ECB, waar meer renteverhogingen van in totaal 100 tot 150 basispunten binnenkort verwacht worden, waardoor dan de belangrijkste herfinancieringsrente zal stijgen tot 3,5% à 4,0%. Bovendien is de ECB van plan haar balans met 15 miljard euro per maand te verminderen vanaf maart 2023.”

 

stijging aantal faillissementen is normalisatieproces

Edwin Busio, Country Manager Coface Nederland: “Het aantal faillissementen bedroeg afgelopen jaar 1855, wat neerkomt op een stijging van 21% ten opzichte van 2021. Dit is echter geen grote golf, maar de eerste stap in een normalisatieproces. In vergelijking met 2020 ligt het aantal nog steeds 31% lager en in vergelijking met 2019 is het aantal faillissementen met 42% gedaald.”

 

In het jaar 2022 gaat de 21 % stijging van het totale aantal bedrijfsfaillissementen gepaard met een stijging van 61% van het aantal werknemers dat door de faillissementen wordt getroffen (in totaal 10.478 werknemers).

 

tExtiel-, farmaceutische en chemische sector hebben het zwaar

 

Dertien betrokken sectoren in Nederland, met uitzondering van de energiesector (-55%) en de sector informatie- en communicatietechnologie, vertoonden een stijging van het aantal faillissementen. De sterkste stijgingen waren te zien in de textiel- en kledingsector (300%), de farmaceutische sector (200%) en de chemische sector (100%). Deze sterke toename is een gevolg van het geringe aantal bedrijven in deze sectoren. Enkele insolventies drijven de jaarlijkse groei op.

 

hoger sectorrisico chemie

“Coface heeft de Nederlandse chemiesector dit kwartaal gedowngrade van gemiddeld naar hoog risico”, aldus Arthur Schellekens, Directeur Risk & Commercial Underwriting Coface Nederland. “In de andere West-Europese landen zijn chemische sectoren al eerder met een hoog risico beoordeeld. Tot nu toe leek Nederland een uitzondering, omdat het aandeel van de petrochemie relatief groot is en de hogere grondstoffenprijzen minder impact hadden. De productie in de Nederlandse chemiesector heeft de laatste tijd echter een zeer laag niveau bereikt, het producentenvertrouwen is negatief en de Nederlandse productiesector heeft het te lijden onder de recessie in de Duitse industrie.”

 

over de landen- en sectorrisicobeoordeling

Internationale kredietverzekeraar Coface beoordeelt 3 keer per jaar het risico van zowel 162 landen als 13 handelssectoren wereldwijd. Hierbij wordt gewerkt met een methodiek op basis van acht criteria geïntegreerd in drie hoofdpijlers:

  • De deskundigheid (75 jaar ervaring) van Coface en gegevens over betalingservaringen.
  • Prognoses van externe financiële gegevens.
  • Multifactoriële sleutelposten (grondstoffenprijzen voorspellingen, structurele veranderingen, landenrisicobeoordeling).

 

Klik hier voor het volledige internationale rapport: ‘COFACE BAROMETER Q4 2022 – Van excessief pessimisme naar excessief optimisme?'

 

Barometer Q4 2022
Dit persbericht downloaden : Barometer Q4 2022: Coface zeer optimistisch over Nederlandse economie ... (525,02 kB)
Naar boven