kredietverzekering nieuws publicaties
21/10/2021
Economisch nieuws

Barometer Q3 2021: Trend van lage faillissementen zet door: laagste risicobeoordeling A1 ligt voor Nederland binnen handbereik

Country and sector risk barometer Q3 2021

Vorderingen vaccinatie en toename consumptie stimuleren economische groei

  • Trend van minder bedrijfsfaillissementen houdt aan in Nederland. Het aantal is gehalveerd ten opzichte van 2020.
  • Coface handhaaft voor Nederland risicobeoordeling van A2 op basis van de positieve macro-economische vooruitzichten, goede betalingscondities en het stabiele politieke klimaat.
  • Dankzij het  aanhoudende herstel zijn risicobeoordelingen voor 26 landen opgewaardeerd, vergezeld van 30 opwaarderingen van sectorale beoordelingen.
  • Verstoringen in de toeleveringsketen zorgen voor concurrentie om grondstoffen met recordprijzen ten gevolge, met name voor energie.

 

Kredietverzekeraar Coface constateert ruim 18 maanden na het begin van de wereldwijde recessie door de COVID-19 pandemie, dat het economisch herstel doorzet. De uitrol van vaccinaties en de versoepelingen van mobiliteitsbeperkingen zorgden voor een opleving van diensten, zoals de detailhandel, horeca en recreatie. De hoge spaartegoeden die huishoudens tijdens de lockdowns vorig jaar opbouwden zijn een belangrijke factor in de opleving van consumptie in westerse economieën. Coface handhaaft dankzij de positieve vooruitzichten zijn groeiprognose voor de wereldeconomie (+5,6% BBP-groei in 2021).

In de nieuwe werelddynamiek verbetert Coface de risicobeoordeling van 26 landen in zijn Barometer Q3. De meeste verbeteringen zijn te danken aan een sterke vooruitgang op het gebied van vaccinatie, wat het risico op terugkeer van nieuwe lockdowns vermindert. De landenrisicobeoordeling voor de Nederlandse economie wordt gehandhaafd op niveau A2. Deze beoordeling wijst op een relatief lage kans op wanbetaling. Nieuw is dat Coface, voor het eerst sinds het begin van de pandemie, een Country Risk Assessment van A1 geeft. Deze laagste landenrisicobeoordeling wereldwijd geldt voor Noorwegen, Zwitserland en Luxemburg.

 

Stijgend groeitempo BBP Nederland

Christiane von Berg, econoom voor de regio Noord-Europa bij Coface, licht de beoordeling van Nederland verder toe: “Nederland ligt op dit moment op de grens tussen A2 en A1. We zijn positief over de economische vooruitzichten en verwachten dat het groeitempo van het BBP in 2021 bijna 4% en in 2022 bijna 3,5% zal bedragen. Dit onder voorbehoud van het uitblijven van een nieuwe lockdown of een nieuwe golf van COVID-19-gevallen die leiden tot lagere consumptie. Niettemin is Nederland een handelsnatie en daardoor ook getroffen door verstoringen in de internationale supply chain. Bovendien heeft de industrie veel last van de schaarste aan grondstoffen. Daarom blijft A2 op dit moment gehandhaafd.”

Edwin Busio, directeur van Coface Nederland, vult aan: “De trend van bedrijfsfaillissementen kent maar één richting in Nederland: naar beneden. Van januari tot augustus 2021 is het aantal faillissementen gehalveerd in vergelijking met januari tot augustus 2020. Deze algemene ontwikkeling wordt weerspiegeld voor Nederland in bijna alle 13 sectoren die Coface bestrijkt. Ze laten allemaal een dubbelcijferige daling van de insolventiecijfers zien. De belangrijkste uitzondering is automotive, waar het aantal faillissementen aanzienlijk toenam. Wat betreft sectorrisico’s krijgt de Nederlandse farmasector een upgrade en valt deze nu in de categorie “laag risico”. Ook de retailsector wordt opgewaardeerd van een hoog risico naar een gemiddeld risico. Een belangrijke reden daarvoor is de opening van de winkels en de comeback van zowel goederen- als dienstenconsumptie deze zomer. Het consumentenvertrouwen verbeterde merkbaar en bereikte (althans voor een korte tijd) pre-COVID-niveaus. Hoewel we moeten zien hoe de bedrijven de huidige situatie zullen aanpakken zonder corona gerelateerde staatssteun, zien we op dit moment een zeer laag aantal faillissementen in de detailhandel.”

 

Belemmering wereldwijd herstel

Uitbraken van pandemieën in kritieke schakels van de bevoorradingsketen hebben tot verstoringen van het aanbod geleid. Opstopping in havens, gebrek aan containers en schepen en overbelaste productiecapaciteiten door toegenomen vraag hebben geleid tot tekorten en prijsstijgingen. Veel grondstofprijzen hebben recordniveaus gebroken. Dit is met name het geval voor energie. Deze wijdverbreide prijsstijgingen hebben zich ook vertaald in stijgende consumentenprijzen. Het geharmoniseerde inflatiecijfer in de eurozone bereikte in september 2021 3,4%, het hoogste niveau in 13 jaar. Tegenwind in de vorm van bezorgdheid over het aanbod, tekorten aan arbeidskrachten en inflatie, naast de aanhoudende dreiging van COVID-19, maken de lijst van risico's en onzekerheden langer. Ondertussen draagt ook de economische vertraging in China bij tot een minder gunstig herstelmomentum.

 

Download de volledige Landen- en Sectorrisico Barometer

Dit persbericht downloaden : Barometer Q3 2021: Trend van lage faillissementen zet door: laagste ri... (533,11 kB)
Naar boven