kredietverzekering nieuws publicaties
28/04/2022
Corporate Nieuws

1ste kwartaal 2022 Financiële resultaten: een sterke start van het jaar met een netto-inkomen van €66,2 miljoen

Foto van het hoofdkantoor van Coface
Omzet: €431 miljoen, een stijging van 12,8% bij constante valuta en perimeter
  • Premies handelskredietverzekering stijgen met 14,7% bij constante FX dankzij hoge klantenactiviteit;
  • Klantretentie op recordhoogte (94,8%); prijsimpact negatief (-2,7%);
  • Informatiediensten blijven groeien (+11,0% bij constante FX).  

  

Netto verliesratio van 40.7% en netto gecombineerde ratio van 67,3,% (respectievelijk 30,4% en 55,3% exclusief overheidsregelingen)
  • Bruto verliesratio op 28,9%, verbeterd met 0,6%;
  • Netto kostenratio daalt met -1,7% tot 26,6% als gevolg van operationele leverage en hogere herverzekeringscommissies;
  • Overheidsregelingen hebben de winst vóór belastingen verlaagd met €33 miljoen voor het kwartaal (€199 miljoen gecumuleerd); er wordt geen verdere wezenlijke impact verwacht in de toekomst;
  • Nettowinst (aandeel van de groep) van €66,2 miljoen, een stijging van 17,5% in vergelijking met het eerste kwartaal 2021. 

RoATE1 op jaarbasis van 13.2%2; aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2022 zal een dividend van €1,502 worden voorgesteld voor het boekaar 2021. 

*Tenzij anders vermeld, hebben de vergelijkingen van de mutaties betrekking op de resultaten per 31 maart 2021.

 

Xavier Durand, Chief Executive Officer van Coface, merkte op: "Hoewel het begin van 2022 bemoedigend was voor de wereldeconomie, hebben de invasie van Rusland in Oekraïne, de sancties tegen Rusland en de vergeldingssancties ervoor gezorgd dat de wereldwijde economische vooruitzichten naar beneden zijn bijgesteld. Afgezien van de aanzienlijke menselijke kosten, heeft deze invasie een nieuwe stijging van de grondstoffenprijzen, met name energie en voedsel, veroorzaakt. Deze crisis heeft repercussies in alle regio's en sectoren. Veel importerende landen worden bijzonder hard getroffen en zien het risico van sociale onrust toenemen.

In deze steeds onzekerder wordende wereld is COFACE zijn klanten blijven ondersteunen en is het zijn strategisch plan blijven uitvoeren.

De sterke economische groei in 2021 en onze solide operationele prestaties hebben geleid tot een groei met dubbele cijfers in de sector van de handelskredietverzekering en de informatiediensten, waar wij ons proactief investeringsbeleid voortzetten.

Het nettoresultaat van Coface steeg met 17,5% tot 66,2 miljoen euro. Dit cijfer is des te indrukwekkender omdat wij de resterende kosten van de overheidsregelingen hebben geboekt (33 miljoen euro, waardoor het totaal op 199 miljoen euro komt). Het komt overeen met een rendement op jaarbasis van 13,2% op het tastbaar eigen vermogen, wat boven onze doelstellingen halverwege de cyclus ligt.

Tot slot zijn wij verheugd te kunnen bevestigen dat op onze volgende Algemene Vergadering een dividend per aandeel van € 1,50 zal worden voorgesteld, wat overeenkomt met 100% van onze inkomsten in 2021".

Voor meer gedetailleerde informatie, download het volledige persbericht hieronder.

 

1 Rendement op gemiddeld tastbaar eigen vermogen

2 Het uitkeringsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die op 17 mei 2022 zal worden gehouden.

Dit persbericht downloaden : 1ste kwartaal 2022 Financiële resultaten: een sterke start van het ja... (639,90 kB)
Naar boven