kredietverzekering nieuws publicaties
26/02/2019
Economisch nieuws

Turkse economie: binnenlandse vraag blijft afnemen, maar export aangewakkerd door koersdaling lira

Turkse economie: binnenlandse vraag blijft afnemen, maar export aangewakkerd door koersdaling lira
  • Stagflatie wordt realiteit, export belangrijke inkomstenbron voor economie, in het bijzonder in automotive sector
  • Exporteurs flexibel; overheidssteun cruciaal voor groter marktaandeel exporteurs

 

Verminderde binnenlandse vraag, hogere financieringskosten en waardevermindering lira leiden tot vertraging in particuliere sector

 

In Turkije vindt een ernstige economische vertraging plaats, samen met een plotselinge stijging van de inflatie. Dat is het gevolg van de scherpe waardedaling van de lira in 2018, die de ontwikkeling van de nationale productie en consumptie hard raakte. Vorig jaar juni waardeerde Coface de beoordeling van het landenrisico van Turkije af naar ‘hoog’ (C) en het derde kwartaal werd gekenmerkt door een golf van sectorafwaarderingen.

 

Dankzij overheidsmaatregelen kon een verdere stijging van de inflatie worden beteugeld en werden de problemen van bepaalde sectoren tijdelijk verlicht, maar voor een volledig herstel is tijd nodig.

 

De groei van de particuliere productie daalde van 9% in 2017 naar 1,6% in 2018. Bedrijven lijden nog steeds onder de verminderde binnenlandse vraag. In september 2018 bedroeg de jaarlijkse stijging van de producentenprijzen 46%, terwijl de consumentenprijzen met 24% omhooggingen. De door de binnenlandse vraag gedreven sectoren, zoals de bouw, detailhandel en communicatietechnologie (ICT) behoren tot de hardst getroffen sectoren. Maar voor 2019 wordt dankzij het basiseffect en de verminderde doorberekening van de zwakkere lira een vertraging van de inflatie verwacht.

 

ondanks veel problemen blijft de export een belangrijke bron van inkomsten voor de economie

 

De verslechtering van de economische situatie heeft de export gestimuleerd. De export is een belangrijke bron van inkomsten voor de Turkse economie geworden. In 2018 steeg de export met 7% j-o-j tot $ 168 miljard. De sectoren die het beste presteerden waren chemie (17%), motorvoertuigen (12%) en papier (11%), gevolgd door textiel en kleding (5%) en food (4%).

 

De automotive sector had in 2018 met 17% het grootste aandeel in de totale export. De sector profiteerde vooral van de economische groei in Europese landen (waar 50,3% van de export heen gaat) en van een aantal stimuleringsmaatregelen van de overheid.

 

Turkije heeft een hoog comparatief voordeel in de textiel-, kleding-, metaal- en plasticsector. Dankzij deze excellentie heeft het land qua sectorspecialisatie een drempel bereikt en is er uitzicht op een nog geavanceerdere productie en een groter marktaandeel in de toekomst. Dit is in overeenstemming met het nieuwe economische programma van de overheid voor 2019-2020, dat is gebaseerd op een verschuiving van het evenwicht in de economie en meer export. Geneesmiddelen, chemische en petrochemische producten, energie, machinebouw en software krijgen bij investeringen prioriteit.

 

Technologie is een minder gunstige sector omdat deze zich op een minder hoog niveau bevindt.

 

Een laag technologisch niveau en een beperkt concurrentievermogen zijn beperkende factoren bij verdere expansie van de Turkse export. Turkije is vergaand geïntegreerd in de mondiale waardeketens. Er is een nauwe relatie met de industriële productie in Europa en in het bijzonder in Duitsland (de grootste exportmarkt voor Turkije). De inkomsten uit export hangen daarom af van aanhoudende Europese groei, vooral voor de automotive en de textiel- en kledingsector.

 

 

 

Download de publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Turkse economie: binnenlandse vraag blijft afnemen, maar export aangew... (253,48 kB)
Naar boven