kredietverzekering nieuws publicaties
14/04/2020
Economisch nieuws

Kan China zijn economie beschermen tegen de impact van COVID-19?

Kan China zijn economie beschermen tegen de impact van COVID-19?

De economische activiteit in China zou dit jaar sneller kunnen vertragen dan verwacht en de groeidoelstelling van de Communistische Partij van China (CPC) van 5,6% kunnen overstijgen. In de afgelopen maanden heeft de Chinese economie te maken gehad met meerdere tegenwind, zoals de gevolgen van de handelsoorlog met de Verenigde Staten, maar ook met structurele factoren, zoals de demografische situatie van het land (15% van de Chinese bevolking is ouder dan 65 jaar). In deze context is de COVID-19-pandemie een extra schok die de bestaande uitdagingen aanzienlijk zal vergroten.

De eerder genoemde groeidoelstelling van 5,6% is een belangrijke drempel voor China en de CPC, waarbij de partij dit beschouwt als een "gematigd welvarend" niveau van de samenleving. China definieert deze doelstelling als een verdubbeling van het nominale inkomen per hoofd van de bevolking in 2010. Ondanks de huidige omstandigheden hoopt de CPC deze doelstelling te bereiken voor zijn 100ste verjaardag in juli 2021.

In dit stadium lijkt de regering er vertrouwen in te hebben dat zij aan de eisen voor 2020 zal voldoen. Het is echter waarschijnlijker dat deze mijlpaal zal moeten worden uitgesteld tot 2021. De verspreiding van COVID-19 over de hele wereld, met name naar belangrijke markten voor China zoals Europa en Noord-Amerika (30% van de export), zal de Chinese economische activiteit dit jaar afremmen.

 

ER WORDT EEN TOENAME VAN HET AANTAL BEDRIJFSFAILLISSEMENTEN VERWACHT, ONDANKS DE KRACHTIGE MAATREGELEN VAN DE AUTORITEITEN OM DE SCHOK TE BEPERKEN.

De Chinese autoriteiten hebben maatregelen genomen om de gevolgen van de pandemie voor de economie te compenseren. Zo heeft de People's Bank of China (PBOC) zich tot nu toe geconcentreerd op tamelijk voorzichtige en doelgerichte maatregelen zoals renteverlagingen. Ondanks de extra flexibiliteit die deze beslissingen mogelijk maken, zal China zijn toevlucht moeten nemen tot agressieve monetaire en fiscale versoepeling als het de stabilisering van zijn economie in goede banen wil leiden.

In tegenstelling tot 2009 is er minder manoeuvreerruimte. Met name de deviezenreserves zijn niet voldoende om de uitstroom te dekken, waardoor de yuan onder druk komt te staan.

Op begrotingsgebied zullen extra investeringen in de infrastructuur om de schok te compenseren en de schuldenlast op lokaal niveau doen toenemen, waardoor de bankensector en de ondernemingen met een hoge schuldenlast onder druk komen te staan. In dit verband valt te verwachten dat het aantal wanbetalingen op obligaties en het aantal bedrijfsfaillissementen zal toenemen, in combinatie met herstructureringsinspanningen in de banksector.

 

Klik op de afbeelding om de Engelstalige publicatie te downloaden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Kan China zijn economie beschermen tegen de impact van COVID-19? (120,66 kB)
Naar boven