kredietverzekering nieuws publicaties
02/04/2019
Economische Publicaties

Latijns-Amerika: De Braziliaanse en Mexicaanse olie-industrie: tegengesteld beleid?

Latijns-Amerika: De Braziliaanse en Mexicaanse olie-industrie: tegengesteld beleid?

Terwijl de wereldwijde oliemarkt waarschijnlijk volatiel blijft, zullen tegen die achtergrond de twee grootste Latijns Amerikaanse economieën - Brazilië en Mexico - op de middellange termijn naar verwachting belangrijke wijzigingen aanbrengen in hun energiebeleid. In beide landen is na gepolariseerde verkiezingen vorig jaar een nieuwe president benoemd. In Brazilië aanvaardde de rechtse Jair Bolsonaro het presidentiële ambt in januari 2019 en in Mexico deed de linkse André Manuel Lopez Obrador (AMLO) dat in december 2018. De olie-industrie van beide landen heeft ook twee belangrijke algemene eigenschappen gemeen: hun staatsbedrijven hebben met grote financiële en bestuurlijke problemen te maken gehad, en beide landen zijn exporteurs van ruwe olie en importeurs van geraffineerde olieproducten. Wat betreft het energiebeleid lijken de twee landen echter tegengestelde richtingen te kiezen.

In Mexico lijkt AMLO, een fel criticus van de energiehervorming van 2013, toen de energiemarkt voor particuliere investeringen werd opengesteld, zich voor wat betreft de olie-industrie wat defensiever tegenover de particuliere sector op te stellen. Sinds het begin van zijn presidentschap heeft AMLO drie nieuwe aanbestedingen in de oliesector voor drie jaar opgeschort. Hij heeft ook plannen om de afhankelijkheid van het land van geïmporteerde olieproducten door de bouw van een nieuwe raffinaderij te verminderen, en om Pemex, het staatsoliebedrijf, een grotere rol in de sector te geven, ook al gebruikt het bedrijf al zeer veel vreemd vermogen. De al 14 jaar durende neerwaartse trend in de olieproductie kan mogelijk niet worden gekeerd, en de financiële problemen van Pemex kunnen misschien niet worden bedwongen. Om die redenen verlaagden kredietbeoordelaars de kredietrating van het bedrijf dit jaar.

Daar staat Brazilië tegenover, waar de plannen van de regering voor de olie-industrie kunnen leiden tot betere vooruitzichten voor de sector. Het versterkingsplan dat staatsoliebedrijf Petrobras in maart 2019 uitbracht, heeft tot doel om de financiële gezondheid van het bedrijf en het perspectief voor de Braziliaanse olie-industrie te verbeteren. Het plan is rond drie pijlers gestructureerd: de uitbreiding van een desinvesteringsplan voor activa waar Petrobras van nature geen controle over heeft (wat betekent dat het zich gaat richten op zaken waar het bedrijf goed in is), kostenreductie, en de reallocatie in de richting van productiever gebruik. Deze maatregelen kunnen bijdragen aan een verdere reductie van de schuldpositie van Petrobras en moeten er ook voor zorgen dat de investeringen van het bedrijf meer waarde genereren en er nieuwe kansen ontstaan voor particuliere investeringen.

 

Download deze publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Latijns-Amerika: De Braziliaanse en Mexicaanse olie-industrie: tegenge... (1,29 MB)
Naar boven