kredietverzekering nieuws publicaties
27/04/2021
Economische Publicaties

Landen- en Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 1ste kwartaal 2021

Landen- en Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 1ste kwartaal 2021

Meer dan een jaar na het uitbreken van de COVID-19-pandemie blijven onzekerheden over de ontwikkeling ervan de trends in de wereldeconomie bepalen. Ondanks de versnelling van het vaccinatieproces zijn de vooruitzichten voor een terugkeer naar een normale situatie zowel ongelijk als onzeker in de verschillende sectoren en regio's. In ons scenario gaan wij er, net als in het vorige kwartaal1 , van uit dat het economisch herstel vanaf de zomer op gang komt, zodra de VS en Europa een voldoende groot deel van hun bevolking hebben gevaccineerd. Het risico bestaat echter dat de uitrol van vaccins vertraging zal oplopen, met name door leveringsbeperkingen van producenten als gevolg van tekorten aan bepaalde componenten en/of uitvoerbeperkingen van belangrijke exportlanden (bv. India).

De ontoereikende werkzaamheid van vaccins als reactie op virusmutaties vormt eveneens een risico voor de wereldeconomie. Uiteindelijk zou in elk van deze gevallen het vrije verkeer van personen beperkt blijven en zou de economische activiteit langer worden belemmerd. Positief is echter dat onze mondiale groeiprognose met een half procentpunt naar boven is bijgesteld tot 5,1% in 2021, dankzij de sterker dan verwachte groei in de VS. In deze gunstiger macro-economische context waardeert Coface 35 activiteitensectoren op (tegen slechts 3 verlagingen). Naast de Verenigde Staten hebben verschillende andere sectoren van de wereldeconomie hun activiteitsniveau van voor de crisis al terug bereikt of zullen dat in de zomer doen, dat wil zeggen in het beste geval nog voor de collectieve immuniteit is bereikt: de industrie, de internationale handel en natuurlijk China. Andere daarentegen blijven achter: dienstenactiviteiten waarvoor fysiek contact met de klant nodig is, en met name de Europese economieën. Ten slotte wordt het herstel in sommige grote opkomende economieën ook afgeremd door de stijgende inflatie, die de centrale overheden ertoe dwingt hun monetair beleid aan te scherpen.

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : Landen- en Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 1ste kwartaal 2021 (1,40 MB)
Naar boven