kredietverzekering nieuws publicaties
04/07/2019
Economische Publicaties

De spanningen in de handel keren terug naar de voorhoede van de wereldeconomie - Barometer landen- en sectorrisico's

Trade tensions return to the forefront of the global economy

Het eerste deel van 2019 werd gekenmerkt door een daling van de wereldhandel, die volgens onze prognoses over het hele jaar zal afnemen (-0,7%), ondanks een licht herstel dat voor de tweede helft van 2019 wordt verwacht (grafiek 2, blz. 4). Tegelijkertijd wordt echter verwacht dat de wereldwijde economische groei dit jaar "slechts" een half procentpunt zal vertragen (van 3,1% in 2018 tot 2,7% in 2019) en in 2020 stabiel zal blijven. En hoewel het aantal bedrijfsfaillissementen dit jaar in tweederde van de landen zal toenemen (grafiek 1), was het startniveau in de meeste gevallen laag. Hoe kan deze schijnbare tweedeling tussen groei en handel worden verklaard?
Terwijl de eerste nog steeds wordt ondersteund door de veerkracht van de dienstenactiviteiten (die minder internationaal worden verhandeld), wordt de tweede nog steeds naar omlaag gedreven  door de negatieve dynamiek van de productiesectoren die we de afgelopen kwartalen al hebben genoemd.
Alleen al de automobielsector vat de huidige kwetsbaarheid van de wereldeconomie samen. De sector wordt immers gestraft door de negatieve effecten van 1) de cyclische vertraging die in veel regio's wordt waargenomen, 2) politieke risico's (in dit geval handelsprotectionisme) en 3) structurele veranderingen die verband houden met innovaties en/of veranderingen in het consumptiegedrag (een hoog niveau van apparatuur voor Chinese huishoudens en de invoering van nieuwe, strengere regels ter bestrijding van vervuiling die de transformatie van de regionale productieketens in Europa versnellen). Coface is daarom haar risicobeoordeling van de automobielsector in 13 landen aan het verlagen (voor de tweede keer in zes maanden voor veel van deze landen). Alleen al deze sector is verantwoordelijk voor bijna de helft van de verlagingen van de sectorbeoordeling van dit kwartaal.
Andere sectoren die door negatieve veranderingen worden getroffen, zijn onder meer de distributie en de textielindustrie in Zuid-Afrika, die te lijden hebben gehad onder de zwakke gezinsconsumptie. Ook in de Verenigde Staten en Canada nemen de risico's voor de energiesector toe, en dit in een context van hoge voorraden in combinatie met een vermindering van het aantal exploitatieputten in de afgelopen maanden.
Wat de landenbeoordelingen betreft, verlaagt Coface, gezien de toenemende risico's in de automobielsector, de landenbeoordelingen van Duitsland (van A1 naar A2), dat kwetsbaar is voor de daling van de wereldhandel, en van drie economieën die ervan afhankelijk zijn: Tsjechië en Slowakije (beide van A2 naar A3) en Oostenrijk (van A1 naar A2). Ook in IJsland neemt het bedrijfsrisico toe (verlaagd naar A3). Positief is dat bedrijven in Oezbekistan (van C naar B) en Kirgizië (van D naar C) profiteren van de aanhoudende relatieve politieke en economische liberalisering. En wat de sector betreft, zijn vier sectoren verbeterd, waaronder de Canadese metaalsector, die profiteert van de afschaffing van de Amerikaanse invoerrechten op staal en aluminium.

 

Download deze publicatie (Engels):

 

 

 

 

 

Deze publicatie downloaden : De spanningen in de handel keren terug naar de voorhoede van de wereld... (3,46 MB)
Naar boven