kredietverzekering nieuws publicaties
09/04/2019
Economisch nieuws

Na vijf jaar Modinomics blijft de economie van India toch nog kwetsbaar

Na vijf jaar Modinomics blijft de economie van India toch nog kwetsbaar

Toen Narenda Modi in 2014 premier wilde worden, beloofde hij dat hij het concurrentievermogen van de Indiase industriële sector zou versterken om zo de groei te bevorderen. In het kader van de Indiase algemene verkiezingen tussen 11 april en 19 mei voert Modi nu opnieuw campagne. De economie is in een betere staat dan in 2014, maar een groot aantal van de structurele zwakheden die Modi toen erfde bezorgen India nog steeds last. Door het wisselend succes bij de economische hervormingen is het enthousiasme voor Modi getemperd.

  • In 2016 werd in India de IBC (Insolvency and Bankruptcy Code) van kracht, waarin alle bestaande wetgeving voor betalingsproblemen en faillissementen opging. Ook werden door deze nieuwe wet de niet-winstgevende activa op de balans van banken aangepakt. Sinds de nieuwe wet van kracht werd zijn 12.000 zaken gemeld, maar door capaciteitstekorten bij de nationale rechtbank voor vennootschapsrecht zijn er grote achterstanden ontstaan, en het duurt gemiddeld nog steeds 4,3 jaar om een faillissement af te wikkelen. De weg vinden in het wettelijk kader kan voor buitenlandse investeerders die onbekend zijn met de Indiase markt ook problematisch zijn.
  • In 2016 stelde Modi een vermindering van het gebruik van contant geld voor. Daarmee moesten de zwarte geldstromen en ontduiking van de belasting worden aangepakt die de Indiase economie schade toebrachten en waardoor er minder belastingopbrengsten overbleven voor voorzieningen voor de groeiende bevolking van het land. Door deze stap kregen van contant geld afhankelijke sectoren last van de financiële krapte, die tot afname van de vraag leidde en de formele economie daarin meesleepte. De maatregel werd ook te plotseling ingevoerd, en daardoor raakten beleggers in paniek en ontstond kapitaaluitstroom.
  • In 2017 werd een goederen- en dienstenbelasting ingevoerd voor extra overheidsinkomsten, maar in combinatie met de vermindering van het contante geld was het resultaat juist een eenmalig negatief effect op de binnenlandse consumptie. De belastinghervorming is een mijlpaal, maar verre van perfect. De belasting blijft ingewikkeld, met verschillende tarieven voor verschillende categorieën goederen, en veel belangrijke producten, zoals olie, vallen er op dit moment nog niet onder.

Door deze economische hervormingen nam de groei van het bbp van India in 2017 tot 6,5% af, de laagste groei sinds 2012. Achteraf gezien kunnen we vaststellen dat de redenen voor de vermindering van contant geld en de invoering van de goederen- en dienstenbelasting op middellange termijn goed waren, maar dat hun invoering haastig was en onzekerheid op de korte termijn veroorzaakte. Krappere liquiditeit en problemen met corruptie schaden de Indiase economie nog steeds, met gevolgen voor zowel binnenlandse en buitenlandse beleggers en met gevolgen voor Modi’s trackrecord. De Bharatiya Janata Party (BJP) ondervond in 2018 tegenslagen, maar de BJP bestuurt nog steeds 18 van de 29 Indiase deelstaten. Zij verloor steun bij de deelstaatverkiezingen van 2018 (Vidhan Sabhas), wat niet bemoedigend is voor de verkiezingen van 2019.

 

Ideologische en economische compromissen

We mogen aannemen dat Modi genoeg stemmen krijgt voor een gewone meerderheid. De 17e Lok Sabha (het parlement) zal dus waarschijnlijk versnipperd zijn. Modi zal dan genoodzaakt zijn tot ideologische en economische compromissen. Dat is op zich goed, maar door een verdeeld Lok Sabha kan India’s hervormingsproces vertraging oplopen. De nieuwe regering zal zich moeten richten op het saneren van de bancaire sector en de bevordering van de werkgelegenheid om de groeiende arbeidsbevolking van India op te vangen. In 2018 gingen elf miljoen banen verloren, waarvan 83% op het platteland, ondanks Modi's belofte in 2014 om inclusieve groei te bevorderen. India kan zijn groeiende arbeidsbevolking alleen onderhouden als de groei meer dan 8% bedraagt. Om die groei te bereiken en ondertussen ook voor macro-economische stabiliteit te zorgen zal gezien de toenemende politieke tegenwind moeilijk zijn.

 

Download deze publicatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Na vijf jaar Modinomics blijft de economie van India toch nog kwetsbaa... (208,16 kB)
Naar boven