kredietverzekering nieuws publicaties
09/03/2015
Economisch nieuws

Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken: 80% van de bedrijven getroffen in 2014

Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken
In 2015 worden een tragere groei en een toename van de non-performing loans verwacht 

Uit een nieuwe enquête van Coface[1] over het kredietrisicobeheer van bedrijven in China blijkt dat 8 op de 10 bedrijven in 2014 te kampen hadden met achterstallige betalingen. Coface voorspelt dat de groei van het bbp in 2015 zal vertragen tot 7% (tegenover 7,4% in 2014). Aangezien ondernemingen nog steeds te kampen hebben met de uitdagingen van een hoge leverage, hoge financieringskosten en een lage rendabiliteit (ten gevolge van overcapaciteit), wordt verwacht dat de niet-betalingen op korte termijn niet zullen verbeteren.

 

Achterstallige betalingen van bedrijven en NPL[2]: het risico op een toename van de niet-betalingen mag niet over het hoofd worden gezien

79,8% van de bedrijven die in de enquête ondervraagd werden, rapporteerde in 2014 achterstallige betalingen. Dit is een lichte verbetering in vergelijking met 2013, hoewel ze de afgelopen drie jaar op een hoog niveau zijn gebleven (Appendix 1). Van hen zag meer dan de helft (56,7%) een stijging van de achterstallige betalingen gedurende het afgelopen jaar, wat 11,7% hoger is in vergelijking met 2013 (Appendix 2). Wat de looptijd van de achterstallige betalingen betreft, rapporteerde 19,6% van de respondenten dat de gemiddelde achterstallige periode in 2014 meer dan 90 dagen bedroeg, tegen slechts 17,8% in 2013. De resultaten tonen aan dat het betaalgedrag in China in 2014 globaal genomen bijzonder uitdagend bleef.

 

Dit is in lijn met de cijfers rond de non-performing loans (NPL) die zijn vrijgegeven door de China Banking Regulatory Commission. De NPL-ratio steeg per eind 2014 tot een meerjarenpiek van 1,25%. Het risico op een toename van het aantal niet-betalingen mag niet genegeerd worden.

 

“Hoewel de NPL-cijfers beschouwd worden als een 'lagging indicator', tonen ze aan hoe moeilijk de situatie is waarmee de Chinese economie te kampen heeft. Dit wordt bevestigd door het betaalgedrag dat blijkt uit de jaarlijkse enquête van Coface”, verklaarde Rocky Tung, econoom voor de regio Asia Pacific. “De NPL stegen eind 2014 met 42,3% jaar na jaar, vooral door de aanzienlijke stijging met 58,8% van substandaard leningen[3].Uit deze tendensen blijkt dat de risico's aan het toenemen zijn en dat daar zowel de reële economie als het financiële systeem bij betrokken zijn.”

 

Er wordt in 2015 een tragere groei verwacht door bijna 62% van de ondernemingen

De groei van het bbp van China van 7,4% jaar op jaar die in 2014 werd opgetekend, was het traagste groeipercentage in de afgelopen 24 jaar. Verwacht wordt dat deze vertraging zich dit jaar zal doorzetten. Coface voorspelt dat het bbp in 2015 met 7% zal groeien en plaatste onlangs een negatieve outlook op de A3 Country Risk Assessment (CRA) van China[4], wat een weerspiegeling is van het zwakkere economische momentum, de hoge hefboomwerking, de hoge financieringskosten en de zwakkere betalingen in het land.

 

[Sinds de tweede helft van 2014 werd opgemerkt dat de overheid van oordeel is dat het met de economie de juiste richting uitgaat - waarbij een stabiele toename van de tewerkstelling gecombineerd wordt met een matige inflatie). Het loont de moeite om de dynamiek van de vastgoedsector goed in het oog te houden. Het is in het belang van de overheid dat de vastgoedmarkt niet verder verslechtert - aangezien de overdrachten van het recht op het gebruik van land een belangrijke bron van inkomsten zijn voor de overheid (28,2% in 2013). Terwijl China goed op weg is om meer dan 13 miljoen nieuwe banen te creëren, wordt verwacht dat de inflatie laag zal blijven (Coface voorspelt een inflatie van 2,2% jaar op jaar voor 2015). De vastgoedmarkt vertoont vroege tekenen van stabilisering sinds de overheid de aankoopbeperkingen in alle steden, met uitzondering van 5, heeft geschrapt en monetaire versoepelingsmaatregelen heeft ingevoerd (rentedalingen in november 2014 en verminderingen van de verplichte reserveratio in februari). Onze groeivoorspelling van 7% stemt overeen met de retoriek van de overheid. Dit zal voor bedrijven in China niet als een verrassing komen aangezien 61,7% van de respondenten gelooft dat de groei van het bbp in 2015 verder zal vertragen (Appendix 4).

 

Uitdagingen waarmee bedrijven onder structurele hervorming te kampen hebben

Gelijktijdig wordt de reële economie in China geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen binnen drie belangrijke domeinen:1) hoge hefboomwerking; 2) hoge financieringskosten; 3) lage rendabiliteit als gevolg van overcapaciteit in bepaalde sectoren.Er worden monetaire versoepelingsmaatregelen ingevoerd om de groeivertraging af te zwakken. Wanneer aan de partijen die dit nodig hebben en dit verdienen geen bijkomende goedkope financiering wordt verleend, is het weinig waarschijnlijk dat de belangrijkste doelstellingen van dergelijke monetaire versoepelingsmaatregelen zullen worden gerealiseerd en kunnen aanvullende problemen met betrekking tot de toenemende kredietdruk worden verwacht.

 

“Men is bezig met het uitwerken van niet-traditionele maatregelen die ertoe kunnen bijdragen de foute allocatie van liquiditeiten in de reële economie - en dan vooral voor kleine en middelgrote bedrijven - weg te werken, maar er is een zekere mate van geduld nodig wanneer de Chinese beleidsmakers structurele en financiële hervormingen willen doorvoeren. De goedkeuring van door privégeld gefinancierde banken zal bv. ten goede komen aan de noden van het MKB, maar na de goedkeuring duurde het enige tijd voordat deze banken waren opgericht. En het zal nog enige tijd duren tot er op middellange termijn vruchtbare resultaten kunnen worden behaald,”, zei Rocky Tung.

 
Sectoren die een hoog risico inhouden: chemie, bouw, papier-hout en metalen

Verwacht wordt dat bedrijven in China in 2015 zullen blijven kampen met uitdagingen op korte termijn. Coface beoordeelde de 9 belangrijkste sectoren van de Chinese economie vanuit het oogpunt van hun betaalervaringen en financiële prestaties.

 

graph_nl

Bron: Coface

 

Gelet op de economische vertraging moeten industriële actoren zich aanpassen aan een tragere groei van de vraag in het algemeen en op zoek gaan naar nieuwe groeimotoren. Gezien de hoge schuldniveaus in China is het van cruciaal belang dat de financieringskosten worden verlaagd. De metaalsector blijft een bron van bekommernis in het land. De risico's binnen de sectoren van de chemie, de bouw en papier-hout, die steeds meer tekenen vertonen van verslechtering van zowel de betaalervaring als de financiële prestaties, nemen toe.

----

Coface heeft sinds 2003 in China enquêtes rond bedrijfskredietbeheer uitgevoerd. De enquête van 2014 is de 12de editie. 882 bedrijven uit verschillende sectoren hebben tussen oktober en november 2014 aan de enquête deelgenomen. Dankzij de enquête krijgt men een beter begrip van de betaalervaringen en de praktijken inzake kredietbeheer van in China gevestigde ondernemingen.

[1] Enquête uitgevoerd door Coface in het vierde kwartaal van 2014

[2] NPL: non-performing loan

[3] Substandaard lening: de aflossing van een lening is 91 tot 180 dagen achterstallig en de ontlener kan de lening niet volledig aflossen, zie Appendix 3

[4] De CRA beoordeelt het gemiddelde risico op wanbetalingen door bedrijven in een welbepaald land. Bij deze evaluatie worden de economische en politieke vooruitzichten van het land, de betaalervaring van Coface en de inschatting van het bedrijfsklimaat gecombineerd. Deze evaluatie kent 7 gradaties: A1, A2, A3, A4, B, C, D en kan op een watchlist worden geplaatst

[5] Hefboomwerking en rendabiliteit

 

DOWNLOAD THIS PUBLICATION (ONLY IN ENGLISH)

TABLE OF CONTENTS
  • Payment survey background
  • Corporate payment experience in 2014
  • Chinese economic outlook 2015
  • Sector analysis
Dit persbericht downloaden : Achterstallige betalingen van bedrijven in China blijven pieken: 80% v... (406,73 kB)
Naar boven