kredietverzekering nieuws publicaties
20/06/2019
Economisch nieuws

Aardgas: goede tijden, slechte tijden

Aardgas: goede tijden, slechte tijden

Tot voor kort werd aardgas geroemd als de “schoonste” fossiele brandstof, en alle indicatoren wezen op een toename van de vraag en de productie.

De markt verandert echter snel. Hernieuwbare energiebronnen worden steeds populairder en economisch steeds beter haalbaar als alternatief voor fossiele brandstof.

 

aardgas: geen vuiltje aan de lucht....

Uit cijfers van het Internationaal Energieagentschap blijkt dat het verbruik aardgas sinds 2006 sneller is gegroeid dan van alle andere fossiele brandstoffen. De vraag naar aardgas zal verder groeien, voornamelijk door de groei van de vraag in Azië en in het bijzonder in China, waar ingevolge het “blauweluchtbeleid” strikte doelstellingen gelden voor de luchtkwaliteit en de overgang van kolen naar gas verplicht is.

Men ziet algemeen in dat gas een praktische manier is om energie te produceren omdat er zo veel van is, het veelzijdig is en omdat het minder vervuiling veroorzaakt dan andere fossiele brandstoffen. Vergeleken met kolen is de emissie van carbondioxide (CO2), fijnstof (PM2,5), zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOX) 40% lager. Aardgas is de energiebron die het vaakst wordt gebruikt in combinatie met hernieuwbare energieopwekking zoals zonnepanelen en windmolens. Die valt immers vaak stil en dan is er een snelle en betrouwbare “back-up” nodig.

Aardgas wordt ook gebruikt in industriële productieprocessen. Het is vooral, door de extractie van ethaan, een grondstof voor petrochemische producten. Aardgas en daaraan gerelateerde vloeistoffen maken 29% uit van alle in de chemische industrie gebruikte fossiele brandstoffen.

 

...maar een in nevelen gehulde toekomst

Hoewel aardgas bij verbranding minder emissies oplevert dan olie of kolen, is het absoluut geen schone energiebron en vermindert het gevaar van mondiale opwarming er niet door. Bovendien is de winning van schaliegas erg vervuilend en is er veel water voor nodig, en moeten er chemicaliën in de grond worden gespoten om het gesteente te splijten. Door deze frackingtechniek wordt ook leidingwater vervuild, waardoor op het platteland de toegang tot veilig drinkwater wordt bedreigd.

Bovendien begint hernieuwbare energie nu goedkoper dan aardgas te worden. Volgens de nieuwste kostenanalyse van Lazard, een internationaal bedrijf voor vermogensadvies en -beheer, kan ongesubsidieerde windenergie nu al concurreren met de goedkoopste manieren om met aardgas elektriciteit te produceren. En niet vergeten moet worden dat de prijs van aardgas erg volatiel is, een extra onzekerheidsfactor bij besluitvormingsprocessen.

Tenslotte loopt aardgas als back-up bij elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen vermoedelijk op zijn laatste benen, gegeven de technologische vooruitgang bij elektriciteitsopslag. Volgens energieadvies en -onderzoeksbureau Wood McKenzie is de elektriciteitsopslag gemeten in GWh in 2018 meer dan verdubbeld; de stijging bedroeg 140%. Autofabrikant Tesla is in Australië in samenwerking met het windmolenpark Hornsdale al bezig een accusysteem te testen. Hoewel deze technologie nog in de kinderschoenen staat, zijn veel bedrijven en overheden druk bezig om eigen opslagkampioenen te kweken. Een voorbeeld is het Zweedse Northvolt, dat de grootste accuproducent van Europa wil worden.

Aardgas heeft nog een aantal zonnige jaren voor zich, maar op de lange termijn is de toekomst van aardgas uiterst hachelijk en moet het plaatsmaken voor energiebronnen die beter kunnen bijdragen aan de redding van de planeet

 

Download deze publicatie (Engels):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Aardgas: goede tijden, slechte tijden (97,06 kB)
Naar boven