kredietverzekering nieuws publicaties
13/09/2022
Economische Publicaties

Duitsland Corporate Betalingsonderzoek 2022: Getroffen bedrijven bereiden zich voor op een nieuwe crisis

German payment survey

In juli en augustus 2022[1] werd de zesde editie van het onderzoek van Coface naar de betalingservaring van bedrijven in Duitsland uitgevoerd, waaraan 1070 bedrijven deelnamen. Dit is de derde editie die plaatsvindt in de context van de COVID-19 pandemie, maar de eerste die rekening houdt met de impact van de oorlog in Oekraïne en het effect daarvan op de handel. Een van de belangrijkste conclusies van de enquête van dit jaar is dat het betalingsgedrag iets restrictiever is geworden: met een gascrisis in het verschiet bieden minder bedrijven betalingsvoorwaarden aan (71%) dan vorig jaar (74%). Bedrijven blijven voorzichtig en geven er de voorkeur aan zo snel mogelijk te cashen. De voorkeur voor kortere krediettermijnen bleef dan ook onveranderd: meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven vroeg om betalingen binnen 30 dagen, terwijl ultralange krediettermijnen (120+ dagen) zeldzaam bleven.

Hoewel twee en een half jaar van een moeilijke en complexe economische situatie hun tol eisen, lijken de kosten relatief mee te vallen: het aantal en de duur van de betalingsachterstanden is toegenomen, maar slechts op kleine schaal en vanaf een zeer laag niveau. Hoewel de betalingsdiscipline in 2022 verslechterde ten opzichte van 2021, en 65% van de ondervraagde bedrijven betalingsachterstanden meldde (+6pp op jaarbasis), is dit nog steeds onder het niveau dat we in 2020 zagen, en ver onder het niveau van vóór de pandemie (gemiddeld 82%). De gemiddelde duur van de betalingsachterstand steeg tot 28,7 dagen in 2022 (+1 dag op jaarbasis), na een verkorting met zeven dagen op jaarbasis in 2021. De meeste sectoren (met uitzondering van papierverpakking, agrovoeding, machines en auto's) meldden een toename van de duur van de betalingsachterstand. Met een gemiddelde van 18,4 dagen kenden bedrijven in de papierverwerkende sector dit jaar de kortste wachttijd, terwijl bedrijven in de financiële sector het geduldigst waren, met een gemiddelde vertraging van 35,0 dagen (nog steeds onder de piek van 35,8 dagen in 2021 in de machinebouwsector).

Hoewel het betalingsgedrag zeer positief blijft, zijn bedrijven nog nooit zo pessimistisch geweest over hun bedrijfsvooruitzichten[2]. Terwijl de visie op de huidige situatie dit jaar min of meer neutraal is - 23% van de deelnemers denkt dat hun bedrijfssituatie beter is dan in 2021; 22% ziet deze als slechter -, is de visie voor 2023 zeer duidelijk. 38% van de ondervraagde bedrijven is pessimistisch over 2023, terwijl slechts 14% optimistisch is over de nabije toekomst. De belangrijkste reden hiervoor is de aanzienlijke hoeveelheid risico's waarmee bedrijven worden geconfronteerd.

Reeds bestaande risico's, zoals wereldwijde verstoringen van de productieketen en stijgende niet-energetische grondstofkosten, blijven de belangrijkste zorg voor de exportvooruitzichten van bedrijven in 2022. Maar ook nieuwe risico's - zoals de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende sancties en stijgende energieprijzen - wegen op de gemoederen van de bedrijven. COVID-19 is momenteel een minder belangrijk onderwerp, hoewel bedrijven zich terdege bewust zijn van het economische risico van nieuwe mutaties. In verband met deze risico's is de internationale marktfocus verschoven. Duitse bedrijven richten zich minder op de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk en meer op landen buiten de EU, mogelijk om de sancties tegen Rusland te omzeilen.

Bovendien heeft China iets van zijn populariteit verloren, terwijl de Verenigde Staten opnieuw een belangrijke exportbestemming zijn.

Met al deze obstakels in het verschiet blijft de vraag: hoe hebben Duitse bedrijven de economische crisis als gevolg van de pandemie doorstaan, en in welke vorm gaan zij de dreigende gascrisis in? Terwijl 48% van de deelnemers in 2021 in de laatste 12 maanden overheidssteun had gebruikt, was dit aantal in 2022 nog 30%, waarbij 25% zelfs in de laatste 3 maanden vóór het einde van de overheidssteun in juni 2022 overheidssteun heeft gebruikt. Het is onduidelijk of deze bedrijven zonder de steunmaatregelen verder zullen kunnen, wat met name geldt voor bedrijven die gebruik maken van leningen met overheidssteun (31% van de deelnemers die gebruik maken van steunmaatregelen), aangezien de leningen twee jaar na hun opname moeten beginnen terug te betalen.

.  

Download the full publication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] The survey was conducted between 27 June and 14 August 2022.

[2] Coface is publishing Germany corporate payment surveys since 2016.

Deze publicatie downloaden : Duitsland Corporate Betalingsonderzoek 2022: Getroffen bedrijven berei... (939,50 kB)
Naar boven