kredietverzekering nieuws publicaties
07/02/2023
Economisch nieuws

Van excessief pessimisme naar excessief optimisme - Coface Barometer Q4 2022

Van excessief pessimisme naar excessief optimisme - Coface Barometer Q4 2022

Het jaar 2023 begint met goed nieuws op macro-economisch gebied. Ten eerste heeft Europa de lang voorspelde recessie afgewend. Efficiëntiewinsten en de vertraging van de activiteit hebben geleid tot een sterke daling van de energieprijzen en dus tot een welkome vertraging van de inflatie. Ten slotte wekt ook het vooruitzicht van een - weliswaar zeer onzekere - opleving in China in de tweede helft van het jaar hoop voor de wereldeconomie. Dit was voldoende voor de financiële markten om uit hun dak te gaan, gerustgesteld door het feit dat het ergste scenario voorlopig op afstand is gezet.

 

Hoewel wij het daar in fundamenteel opzicht mee eens zijn, moeten wij ervoor waken zelfgenoegzaam te worden. De uitdagingen waarmee de wereldeconomie vorig jaar werd geconfronteerd, blijven relevant en de multidimensionale crisis die we doormaken, zal niet verdwijnen: geopolitieke fragmentatie, de energiecrisis, klimaatverandering, epidemische risico's... De transformatie van de wereld gaat steeds sneller en brengt risico's met zich mee die de best uitgedachte scenario's kunnen doen ontsporen.

 

In deze context zijn de risicobeoordelingen van Coface slechts licht gewijzigd, met 5 wijzigingen voor landenrisico's en 16 wijzigingen voor sectorrisico's. Netto blijft de trend in de richting van verlagingen gaan.

 

RECESSIE TREKT TERUG, STAGFLATIE NEEMT TOE

2022 eindigde met een positieve economische noot. Milde temperaturen en aanzienlijke gasreserves hebben het schrikbeeld van gedwongen rantsoenering voor Europa deze winter weggenomen en de Europese economieën zouden dus een sterke inkrimping van de activiteit moeten vermijden. Daarom heeft Coface zijn wereldwijde groeiprognose voor 2023 ongewijzigd gelaten op 1,9%. Ook ons scenario van stagflatie in de geavanceerde economieën en de algemene veerkracht van de opkomende landen is bevestigd.

Deze continuïteit komt tot uiting in onze risicobeoordelingen: slechts 3 landen en 10 sectoren worden dit kwartaal afgewaardeerd, na 95 in juni 2022 en meer dan 50 in oktober 2022. Ondertussen heeft Coface ook de beoordelingen voor India en Burundi positief herzien, en zes sectorbeoordelingen, vooral in de auto-industrie, dankzij de geleidelijke vermindering van de spanningen in de toeleveringsketens.

 

NAAR EEN (MECHANISCHE) DALING VAN DE INFLATIE IN DE EERSTE HELFT VAN 2023

Terwijl de stijging van de energieprijzen aan de basis lag van de stijging van de consumptieprijzen in de geavanceerde economieën, leidde de matiging ervan tot een mechanische daling van de inflatie tegen eind 2022. In de eurozone lijkt de inflatie dus over haar hoogtepunt heen. Dit is ook het geval in de Verenigde Staten, waar zij in december 6,5% bereikte na een piek van 9,1%. Naast de matiging van de grondstoffenprijzen is de daling van de inflatie ook toe te schrijven aan de lagere bijdrage van goederen. Verwacht wordt dat de inflatievertraging in de eerste helft van 2023 zal aanhouden, louter als gevolg van basiseffecten, aangezien de grondstoffenprijzen onder het niveau van het voorgaande jaar zullen blijven.

 

Tegen deze achtergrond van relatieve weerstand van de activiteit blijven de arbeidsmarkten veerkrachtig, met een nog steeds historisch lage werkloosheid. In de eurozone bleef de werkloosheid eind 2022 zelfs dalen, terwijl zij in de VS op het laagste niveau in meer dan 50 jaar bleef (3,5%) en in het VK slechts licht steeg (van 3,5% naar 3,7%). Deze veerkracht zou in de eerste helft van 2023 kunnen aanhouden: bedrijven, die in 2022 met historisch hoge aanwervingsproblemen werden geconfronteerd, kunnen geneigd zijn hun werknemers in dienst te houden ondanks de trage vraag, in afwachting dat de activiteit aantrekt.

 

RISICO'S VOOR DE WERELDECONOMIE BLIJVEN

De vooruitzichten voor de wereldeconomie blijven somber voor 2023, in een omgeving die zowel risicovol als onzeker blijft. De belangrijkste bron van zorg is het inflatietraject. Hoewel er een desinflatoire tendens lijkt te zijn ingezet, blijft de cruciale vraag hoe deze zal landen. Het scenario van een terugkeer naar de door de centrale banken van de geavanceerde landen vastgestelde doelstelling van 2% is nog niet volledig ten grave gedragen, maar de mogelijkheid dat de inflatie zich op een hoger niveau stabiliseert ligt op de loer. De in de eerste helft van het jaar verwachte desinflatie kan worden onderbroken voordat zij het door de monetaire autoriteiten nagestreefde niveau bereikt, en een opleving van de inflatie in de tweede helft van het jaar kan niet worden uitgesloten.

 

Ook het herstel in China is een bron van onzekerheid. De versoepeling van de beperkingen tegen COVID-19 in het land zou moeten leiden tot een herstel van de Chinese consumptie. Maar aangezien de plotselinge heropening gepaard ging met een golf van infecties, zou het herstel geleidelijk moeten verlopen. De normalisatie van de activiteit zou dus aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 kunnen beginnen en een steviger herstel zou in de tweede helft van het jaar moeten plaatsvinden, waardoor de perfecte voorwaarden worden gecreëerd voor een nieuwe storm op het energiefront en dus op de inflatie.

 

SECTORALE HERINDELINGEN ZIJN TERUG

Onze sectorale beoordelingen zijn weinig veranderd ten opzichte van de vorige barometers. Hoewel er weinig negatieve veranderingen zijn, hebben we ook besloten enkele upgrades door te voeren die de relatieve verbetering van ons economische scenario weerspiegelen. Deze opwaarderingen betreffen de automobielsector in het Midden-Oosten, waar de vraag sterk blijft. In India heeft de verbetering van de economische situatie van het land geleid tot een herindeling van de landenrisicobeoordeling.

 

Sommige bedrijven in sectoren die eerder als veerkrachtig werden beschouwd - ICT en de farmaceutische sector - ondervinden ook moeilijkheden. De structurele problemen waarmee farmaceutische bedrijven in Europa te kampen hebben, worden groter, deels als gevolg van de toenemende druk op de overheidsfinanciën. ICT-bedrijven worden "ingehaald" door de wereldwijde economische situatie en blijven in het middelpunt staan van de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

 

Ten slotte is West-Europa opnieuw de regio met het grootste aantal sectorale verlagingen (5 van de 11 in totaal). Hoewel de vooruitzichten op korte termijn minder somber lijken, is het duidelijk nog geen tijd voor upgrades.

 

Download onze publicatie om te lezen welke landen en sectoren zijn geupgrade of gedowngrade.

 

 

 

 

 

Dit persbericht downloaden : Van excessief pessimisme naar excessief optimisme - Coface Barometer Q... (6,32 MB)
Naar boven