kredietverzekering nieuws publicaties
03/08/2023
Corporate Nieuws, Product nieuws

Naar een meer voorspellend risicobeheer met Data Science

Coface gebruikt geavanceerde Data Science technologieën

Kunstmatige intelligentie, machinaal leren, voorspellende analyse en modellering, diep leren, beeldverwerking...

Coface maakt gebruik van geavanceerde Data Science-technologieën om risico's effectiever en voorspellend te beheren ten behoeve van haar klanten.

 

 

SCORING: BEDRIJFSINSOLVENTIES VOORSPELLEN OM HET KOPERSRISICO BETER TE BEHEREN

Effectief risicobeheer draait om het anticiperen op risico's! Bij het beoordelen van de financiële gezondheid van bedrijven en het debiteurenrisico (DRA - Debtor Risk Assessment) is scoring een essentieel onderdeel van risicobeheer. Daarom verbetert Coface voortdurend haar interne scoringsmodel. Het doel: steeds nauwkeuriger anticiperen op de kans dat bedrijven in gebreke blijven. Deze besluitvormingstool die Coface aan haar klanten ter beschikking stelt, combineert de expertise van de datawetenschappers en actuarissen van Coface.

 

Met behulp van geavanceerde technologieën op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine learning automatiseert Coface een deel van de productie van de DRA door massaal gebruik te maken van financiële gegevens over bedrijven uit haar 52 verrijkte informatiecentra over de hele wereld en van andere externe informatieleveranciers. Om de voorspellende waarde van de score te optimaliseren, houdt Coface ook rekening met de betalingsgeschiedenis. 

 

Dankzij deze verbeterde scoringstool biedt Coface haar klanten de mogelijkheid om hun risico's nog nauwkeuriger en efficiënter te beheren:

  • beter gekwalificeerde financiële informatie; 
  • verfijnde en relevante voorspellende analyses;
  • modellering die kan worden aangepast aan het land waarin hun bedrijf is gevestigd;
  • een betere inschatting van het kredietrisico en krachtigere risicoacceptatiebeslissingen;
  • een verlaging van het aantal claims door een betere voorspelling van bedrijfsinsolventies. 

Als unieke immateriële activa wordt de bedrijfsinformatie van Coface verrijkt en neemt haar toegevoegde waarde toe! 

 

MACRO-ECONOMISCHE & FINANCIËLE MODELLERING: SIMULEREN VAN EN ANTICIPEREN OP DE IMPACT VAN MACRO-ECONOMISCHE SCHOKKEN OP BEDRIJVEN

Economische, gezondheids- of energiecrises... Hoe kunnen we anticiperen op de impact van mogelijke macro-economische schokken op de financiële balansen van bedrijven?

Dit is het uitdagende vraagstuk waar Coface een antwoord op heeft proberen te vinden door een oplossing te ontwerpen voor het modelleren van toekomstige jaarrekeningen van bedrijven volgens verschillende scenario's. Het idee is om een jaar vooruit te kijken, in plaats van in de achteruitkijkspiegel! Het idee is om een jaar vooruit te kijken in plaats van in de achteruitkijkspiegel!

Deze besluitvormingstool beantwoordt aan een dubbele behoefte van onze klanten:

  • zo vroeg mogelijk financiële informatie over bedrijven verzamelen en analyseren, zonder te wachten op de publicatie van de jaarrekening (6 tot 9 maanden na het einde van het boekjaar) en
  • toegang hebben tot relevante voorspellende analyses en betrouwbare groeiprognoses over de financiële gezondheid van bedrijven.

In samenwerking met onze economen, risicoanalisten en Business Information Teams verzamelt, aggregeert en analyseert het Data Lab verschillende gegevensbronnen (economische prognoses van Coface, IMF-gegevens, gegevens van de Banque de France, ministeries, enz.) om voorspellingen te produceren die vooruitlopen op de jaarrekening en de impact van mogelijke externe macro-economische schokken simuleren.

Dankzij deze voorspellende modellen, die massale simulaties op balansgegevens uit onze kredietverzekeringsdatabronnen omvatten, kunnen onze klanten profiteren van:

  • een geavanceerde voorspellende bedrijfsscore, die rekening houdt met verwachte jaarrekeningen en daardoor betrouwbaardere groeiprognoses over de financiële gezondheid van bedrijven;
  • beter geïnformeerde risicoacceptatiebeslissingen voor een effectiever voorspellend risicobeheer;
  • relevante analyses en een betere kwaliteit van dienstverlening om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun bedrijf in een complexe en veranderende economische omgeving, waar elke externe schok een grote impact kan hebben op de economische en financiële balans van een bedrijf.

 

 

>> Laat u terugbellen door een van onze experts of vraag meer informatie aan over onze dataoplossingen op ons bedrijfsinformatieplatform iCON by Coface.

Naar boven