kredietverzekering nieuws publicaties
11/10/2022
Corporate Nieuws

Moody's bevestigt de ratings van Coface en wijzigt de vooruitzichten naar positief

Moody's wijzigt vooruitzicht Coface naar positief

In zijn persbericht benadrukt Moody's dat deze rating de "sterke kapitalisatie, de goede winstgevendheid en de beperkte blootstelling aan Rusland van Coface weerspiegelt. Coface heeft de solvabiliteitsratio van de groep sinds 2020 consequent boven de 190% gehouden en de ratio is weinig gevoelig voor financiële en macro-economische schokken. Deze lage gevoeligheid werd versterkt door recente verbeteringen in de kwaliteit van de activa van de groep."

Bovendien was de winstgevendheid van Coface de afgelopen vijf jaar zeer sterk, met een gemiddelde gecombineerde ratio van 75% tussen 2017 en 2021.

Moody's meent ook dat sinds 2016 "de groep zijn risicobewakingsprocessen heeft verbeterd en proactiever is geweest om zijn risicoportefeuille aan te passen". Moody's verwacht dat "deze verbeteringen zich zullen vertalen in minder grote schokken op de gecombineerde ratio van de groep in de toekomst, ook al zullen de inkomensschommelingen een kenmerk blijven van de kredietverzekeringsindustrie."

Ten slotte onderstreept het ratingbureau in zijn beoordeling dat deze "verandering in vooruitzichten naar positief van stabiel de toenemende diversificatie van de groep en het verbeterde toezicht op en beheer van kredietrisico's weerspiegelt. Moody's verwacht dat deze zullen leiden tot minder wispelturigheid in de winst en de verzekeraar beter in staat zullen stellen een economische neergang te doorstaan".

 

Phalla Gervais, hoofd Financiën & Risicobeheer van Coface, verklaart: "We verwelkomen deze verandering van visie, die het werk van de Coface-teams beloont en het hoge niveau van dienstverlening aan onze klanten erkent. Het erkent ook de flexibiliteit en veerkracht van Coface en de kwaliteit van haar risicobeheer, die de kern vormen van onze cultuur en expertise. Coface is vol vertrouwen om haar strategisch plan Build to Lead uit te voeren."

Naar boven