kredietverzekering nieuws publicaties
12/10/2022
Economisch nieuws

Een koude rilling over de wereldeconomie - Barometer Q3 2022

Koude economische voorspelling

Naast de gevolgen van de oorlog in Oekraïne geven de wereldwijde monetaire verstrakking en de talrijke beperkingen van de Chinese groei sombere vooruitzichten te zien. Op korte termijn lijkt de economie in een regime van "stagflatie" terecht te komen, waarin bijna geen groei en snel stijgende prijzen naast elkaar bestaan. Ondertussen wordt de mogelijkheid van een wereldwijde recessie duidelijker. In deze context stelt Coface haar BBP-groeiprognoses en haar beoordelingen per land en per sector in het algemeen neerwaarts bij.

 

Voor acht landen, waaronder Italië, Denemarken, Zwitserland, Egypte en Chili, is de beoordeling naar beneden bijgesteld na de 19 verlagingen in het tweede kwartaal. De 49 neerwaartse bijstellingen van de sectorale beoordelingen wijzen op een duidelijke verslechtering van de omstandigheden in conjunctuurgevoelige sectoren zoals de bouw, de metaal- en de houtsector, in diverse geografische gebieden.

 

WINTER EN RECESSIE DREIGEN IN EUROPA

De meeste van de in onze vorige publicaties vermelde risico's zijn werkelijkheid geworden: de energiecrisis in Europa, de aanhoudende inflatie en de agressieve monetaire verstrakking. Dit heeft Coface ertoe gebracht zijn wereldwijde groeiverwachtingen voor 2023 aanzienlijk naar beneden bij te stellen: de groei zou net als in 2001, 2008, 2009 en 2020 minder dan 2% moeten bedragen.

 

Terwijl de groeiprognoses voor alle regio's ter wereld naar beneden zijn bijgesteld, is Europa de regio waar de vooruitzichten het meest somber zijn geworden, met een recessie die deze winter in alle belangrijke economieën onvermijdelijk lijkt. De energiecrisis verhevigt zich immers en het oude continent maakt zich op voor "opgelegde" soberheid. Of dit nu gebeurt in de vorm van een "vrijwillige" vermindering (opschorting van activiteiten die onrendabel zijn geworden vanwege de energiekosten) of van door regeringen opgelegde rantsoenering, de daling van het energieverbruik zal zich noodzakelijkerwijs vertalen in een lagere productie en een daling van het BBP. De omvang van de daling zal grotendeels afhangen van de strengheid van de winter, en Duitsland, de belangrijkste industriële macht van het continent, zal het voortouw nemen.

Daarom hebben de meeste van onze verlagingen van de landenrisicobeoordeling dit kwartaal opnieuw betrekking op Europese economieën. Coface gaat door met 6 bijkomende verlagingen, met name voor 3 landen waar het risico nog als zeer laag werd beschouwd: Denemarken, Zwitserland en Luxemburg. Alleen Noorwegen, een gasproducent, blijft de beste risicobeoordeling genieten.

Geconfronteerd met het vooruitzicht van aanhoudend hoge mondiale energieprijzen, heeft bijna de helft van de 49 verlagingen van sectorale beoordelingen betrekking op energie-intensieve industrieën zoals chemie, papier en metaal. In tegenstelling tot het vorige kwartaal, toen de meeste van deze verlagingen in Europa plaatsvonden, hebben wij deze keer echter ook deze sectoren in de meeste Aziatische economieën en bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika afgewaardeerd..

 

CENTRALE BANKEN VOEREN STRIJD TEGEN HARDNEKKIGE INFLATIE OP

De afgelopen maanden hebben bevestigd dat de inflatie in de geavanceerde en opkomende economieën hardnekkig hoog blijft en zich steeds verder uitbreidt. In dit klimaat blijven de belangrijkste centrale banken resoluut agressief en hebben de meeste van hen opnieuw de belangrijkste rentetarieven van de afgelopen tien jaar verhoogd. Zo heeft de Fed deze zomer driemaal op rij haar basisrente met 75 basispunten verhoogd. Deze agressiviteit leidt tot meer monetaire verkrapping in andere landen - met name opkomende landen - om de waardevermindering van hun valuta ten opzichte van de USD een halt toe te roepen. Een dergelijke verstrakking van de monetaire en financiële voorwaarden zou, indien zij in het huidige tempo wordt voortgezet, uiteraard de mondiale groei en de financiële stabiliteit bedreigen.

 

Drie opkomende centrale banken blijven een tegendraads monetair beleid voeren: Rusland, Turkije en China. De Chinese monetaire autoriteiten hebben een aantal referentierentevoeten verlaagd om de activiteit te ondersteunen in reactie op de bevestiging van een sterke vertraging van de economie. Zij blijft hinder ondervinden van de zero-COVID-strategie, de ernstige droogte deze zomer en de crisis in de vastgoedsector. Met name de ellende in de vastgoedsector, die naar schatting 30% van het BBP vertegenwoordigt, zal ertoe bijdragen dat de groei in China in 2022 (3,2%) en 2023 (4,0%) ver onder de normen van de afgelopen decennia daalt, wat de algehele sterke vertraging in de hand werkt.

Wijdverspreide monetaire verkrapping maakt de vooruitzichten voor de wereldwijde bouwsector duidelijk somberder. De prijzen van industriële metalen en hout zijn de afgelopen maanden gestaag gedaald en zijn sinds het begin van het jaar met respectievelijk 20% en 60% gedaald, waardoor Coface deze sectoren in verschillende geografische gebieden heeft afgewaardeerd.

 

GEVAAR! CONFLICTERENDE DOELSTELLINGEN TUSSEN FISCAAL EN MONETAIR BELEID

Terwijl centrale banken vastbesloten zijn de inflatie te bestrijden met "alles wat nodig is", worden vele geconfronteerd met een conflict van doelstellingen met het begrotingsbeleid van hun land/regio. De nationale regeringen, die vechten tegen de inkrimping van de activiteit, hebben immers het aantal maatregelen ter ondersteuning van de koopkracht van de gezinnen en de kasstroom van het bedrijfsleven vermenigvuldigd. Het resultaat is een potentieel explosieve cocktail voor de overheidsfinanciën: een oplopend overheidstekort en stijgende financieringskosten.

 

 Download de volledige Barometer

 

Dit persbericht downloaden : Een koude rilling over de wereldeconomie - Barometer Q3 2022 (178,13 kB)
Naar boven