kredietverzekering nieuws publicaties
12/09/2023
Economisch nieuws

Betalingsenquête Duitsland 2023: op de weg terug naar de slechte oude tijd

Betalingsenquête Duitsland 2023: op de weg terug naar de slechte oude tijd

In tegenstelling tot vorig jaar werd de laatste editie van de Coface betalingsenquête Duitsland niet beïnvloed door bijzondere gebeurtenissen zoals de COVID-19 pandemie of het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende prijsdruk van grondstoffen. Dit leidde tot een normaliseringseffect. De betalingscijfers voor 2023 kwamen dichter in de buurt van de niveaus van vóór de pandemie. Opnieuw boden meer bedrijven betalingstermijnen aan in 2023 (79% van alle deelnemers), wat vergelijkbaar is met 2019 (81%). De algemene voorkeur voor korte krediettermijnen in Duitsland bleef onveranderd: meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven vroeg om betalingen binnen 30 dagen in 2023, terwijl ultralange krediettermijnen (120+ dagen) zeldzaam bleven.

 

De cijfers over betalingsachterstanden laten zien hoezeer de steunmaatregelen van de overheid de bedrijven de afgelopen jaren hebben geholpen. Nu bijna alle COVID-19-gerelateerde steunmaatregelen zijn beëindigd en de impact van de energiesubsidies is afgevlakt, is het aantal bedrijven dat betalingsachterstanden rapporteert genormaliseerd en gestegen tot een aandeel van 76% in 2023. Dat is aanzienlijk meer dan in de periode 2020-2022, maar niet zo hoog als in 2019 (85%). Toch is het noemenswaardig dat ze boven de pre-pandemische niveaus liggen in de auto-, transport- en ICT-sector. De gemiddelde duur van de betalingsachterstand steeg tot 30,1 dagen in 2023 (+1,4 dagen ten opzichte van 2022), wat nog steeds aanzienlijk lager is dan het pre-pandemische gemiddelde van 39,7 dagen. De meeste sectoren (behalve hout, bouw en textiel-kleding) meldden een toename van de duur van de betalingsachterstand. Met een gemiddelde van 22 dagen kenden bedrijven in de papierverpakkingssector dit jaar de kortste wachttijd, terwijl bedrijven in de financiële sector het geduldigst moesten zijn, met een gemiddelde vertraging van 39,2 dagen.

 

Pessimistische vooruitzichten en risicoverminderende strategieën nemen toe

Hoewel het betalingsgedrag zelfs na deze verslechtering relatief goed blijft, zijn bedrijven erg pessimistisch over hun zakelijke vooruitzichten. De kijk op hun huidige bedrijfssituatie is dit jaar bijzonder negatief, aangezien slechts 13% van de deelnemers denkt dat hun situatie beter is dan in 2022, terwijl 41% het als slechter ervaart. De vooruitzichten voor 2024 zijn ook troebel. Slechts 20% van de deelnemers verwacht een herstel voor hun bedrijf, terwijl 28% zich voorbereidt op nog slechtere vooruitzichten. Hoewel de impact van enkele grote risico's, zoals verstoringen in wereldwijde toeleveringsketens, is afgenomen, neemt het aantal risico's dat bedrijven tegelijkertijd treft toe.

 

In deze omgeving verloor Duitsland steun als goede bedrijfslocatie in vergelijking met 2022, terwijl de Verenigde Staten en Oost-Europa aan populariteit wonnen. China werd ook iets aantrekkelijker, maar zijn steun bleef op een zeer laag niveau in historische vergelijking. Dit is ook het resultaat van de risicobeperkende strategieën van Duitse bedrijven die proberen hun zakelijke afhankelijkheid van afzonderlijke landen, leveranciers of klanten te verminderen. Dit jaar kiest al 12% van de deelnemende bedrijven voor de-risking, waarbij textiel en kleding de grootste impact hebben. Voor de komende drie jaar verwacht 25% van alle Duitse bedrijven in ons onderzoek een de-risking strategie te gebruiken voor hun bedrijf.

Contact


Heeft u vragen?

Neem dan contact op met
Marketing & Communicatie Coface NL via:
marketing-netherlands@coface.com

Naar boven