kredietverzekering nieuws publicaties
03/07/2023
Economisch nieuws

Azië betalingsenquête: bedrijven ervaren minder betalingsachterstanden

Azië betalingsenquête: bedrijven ervaren minder betalingsachterstand

De Azië betalingsenquête, uitgevoerd door Coface tussen november 2022 en april 2023, biedt inzicht in de ontwikkeling van betalingsgedrag en creditmanagementpraktijken van ongeveer 2.300 bedrijven in de regio Azië-Pacific. De respondenten zijn actief in negen markten (Australië, China, Hongkong SAR, India, Japan, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand) en 13 sectoren.

 

Uit het onderzoek blijkt dat over het algemeen minder bedrijven achterstallige betalingen rapporteerden in 2022. Het percentage bedrijven dat achterstallige betalingen rapporteerde, daalde van 64% in 2021 naar 57% in 2022 - het laagste percentage in 10 jaar. Toch nam de duur van de betalingsachterstand in heel Azië-Pacific aanzienlijk toe, omdat bedrijven restrictiever waren met kredietvoorwaarden tegen de achtergrond van agressieve renteverhogingen, krappere financiële omstandigheden en hogere inflatie. De gemiddelde betalingsachterstand nam toe van 54 dagen in 2021 tot 67 dagen.

Uitgesplitst per sector noteerden zeven van de dertien sectoren in het onderzoek langere gemiddelde betalingstermijnen. De betalingsachterstand nam het meest toe in de detailhandel (+15 dagen), de farmaceutische sector (+10,5 dagen) en de energiesector (+10 dagen). De sectoren energie en bouwnijverheid noteerden met 77 dagen de langste gemiddelde betalingsachterstand. In de agrofood- en textielsector daarentegen waren de betalingsachterstanden het kortst, met een daling van 60 dagen in 2021 naar 52 dagen in 2022.

Volgens de ervaring van Coface wordt 80% van de achterstallige betalingen van meer dan 6 maanden (ultra-long payment delays /ULPD's) nooit betaald. Er ontstaan dus kasstroomrisico's wanneer deze ULPD's meer dan 2% van de jaaromzet van een bedrijf bedragen.

Volgens het onderzoek daalde het aantal respondenten dat te maken heeft met ULPD's van meer dan 2% van de jaaromzet van 34% in 2021 naar 26% in 2022. Ondanks een verbetering in de meeste Aziatische landen, was de situatie in Australië anders: het aandeel respondenten met dergelijke ULPD's steeg van een hoog niveau van 56% in 2021 naar 63% in 2022. Maleisië had ook te maken met een stijging van het kasstroomrisico met een percentage van 0% in 2021 naar 26%. Over het geheel genomen zou de situatie de komende maand kunnen verslechteren, aangezien het aantal bedrijfsinsolventies in Japan, Korea, Australië, Hongkong en India in de eerste helft van 2023 is gestegen.

39% van de respondenten verklaarde dat de stijgende grondstofprijzen de factor was die hun verkoop en kasstroom in 2022 het meest beïnvloedde. Andere factoren waren verstoringen van de activiteiten als gevolg van lockdown-maatregelen die leidden tot onvoldoende personeel (27%) en een afname van de vraag (20%).Verwacht wordt dat de stijgende grondstofprijzen, met name de energieprijzen, de hoge rentetarieven en de krappe financiële voorwaarden, evenals de zwakke wereldwijde handelsvraag, de bedrijfsactiviteit in 2023 zullen afremmen.

De vooruitzichten voor 2023 lijken te zijn verbeterd: 77% van de respondenten verwacht dat de economische groei in 2023 zal verbeteren. Bedrijven in India en Thailand waren het meest optimistisch met 92% (+9,4 procentpunten ten opzichte van 2021) en 86% (+5,6) van de respondenten die een hogere groei verwachtten. Bedrijven in Hongkong en China, waar de lockdownmaatregelen pas eind 2022 werden ontmanteld, spraken meer vertrouwen uit in een grotere economische groei voor 2023, waarbij het aandeel in Hongkong met 23,7 procentpunten steeg naar 77% en in China met 16,3 procentpunten naar 84%.

 

Economic growth graph

 

"Dit laatste onderzoek weerspiegelde een verbetering van de betalingservaring voor bedrijven in Azië in 2022. Het voortduren van de oorlog in Oekraïne, de escalerende technologische rivaliteit tussen de VS en China, de matige vraag op de Amerikaanse en Europese markten, de hoge inflatie en de agressieve renteverhogingen die hebben bijgedragen aan strengere monetaire en financiële voorwaarden, zullen in 2023 echter blijven wegen op de Aziatische consumenten en bedrijven. Coface voorspelt dat de economische groei in Azië in 2023 slechts licht zal versnellen tot 4,5%", zegt Bernard Aw, hoofdeconoom voor Azië-Pacific bij Coface.

 

 

 

Download onze volledige publicatie (Engelstalig)

Naar boven