kredietverzekering-coface

Coface Reserve 9

dé tool voor "verwachte verliezen" conform IFRS 9

 
 
Sinds januari 2018 moeten ondernemingen waarvan de verslaglegging onder de IFRS-normen (International Financial Reporting Standards) valt, hun voorzieningenberekening voor handelsvorderingen aanpassen aan het nieuwe IFRS 9.
 
De nieuwe boekhoudkundige standaard voor jaarverslagen is een antwoord op de behoefte aan meer nauwkeurige en betrouwbare verslaglegging en aan betere risicopreventie. De bedoeling is om een voorspellend voorzieningenmodel in te voeren, door over te stappen van de analyse van gerealiseerde verliezen naar een analyse van verwachte verliezen (Expected Credit Loss, ECL) voor alle handelsvorderingen. Deze nieuwe standaard voor jaarrekeningen vormt een belangrijke uitdaging, de manier waarop schuldvoorzieningen worden berekend wordt namelijk anders.
Compliance vereist tijd, middelen, kennis en expertise.
 
Coface biedt een eenvoudige oplossing op basis van degelijke en bewezen methodologieën die steunen op de gegevens die we ook gebruiken voor onze eigen kredietverzekeringsactiviteit.
Met deze oplossing kunt u het verliesrisico op uw handelsvorderingen in kaart brengen, meten en voorspellen. Bovendien kunt u een raming maken van de verwachte kredietverliezen en de te nemen voorziening.
Omdat de methodologie die aan deze dienst ten grondslag ligt op transparante wijze wordt beschreven, zal het proces van goedkeuringen tussen uw boekhouding en uw accountant gemakkelijker verlopen. 
 

Waarom de oplossing van coface betrouwbaar is en in lijn met de ifrs 9 richtlijn?

 
Expected Credit Loss (ECL) is het resultaat van de vergelijking van drie soorten gegevens: 
 • Het uitstaand saldo (incl. ouderdom) (Exposure at Default, EAD);
 • De kans op wanbetaling (Probability of Default, PD) door de afnemer;
 • Het verlies bij wanbetaling (Loss Given Default, LGD) van een handelsvordering.
Om de PD en de LGD vast te stellen, voeren de economen van Coface berekeningen uit met informatie over het kredietrisico, namelijk betaalgeschiedenis, kredietwaardigheden, landen- en sectorrisico's en statistische gegevens over de kansen dat vorderingen worden geïnd.
De kracht van ons model wordt gegarandeerd door de omvang van onze database, die ver in de tijd teruggaat en zeer uitgebreid is door het grote aantal bedrijven, incassogevallen, landen en sectoren dat erin is opgenomen. 
De data en analyses vormen tegelijk de basis voor de vaststelling van ons eigen kapitaalbeslag als gereguleerde verzekeraar.
Onze service houdt rekening met de impact van onze verzekering en/of dekking verkregen uit andere bronnen.
U wordt ook begeleid bij het inventariseren van de betalingservaring van uw debiteuren via een gekwantificeerde variant van de ECL.

HOE KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN DE COFACE EXPECTED CREDIT LOSS BEREKENING?

Stuur ons de uitstaande vorderingen en hun ouderdom van elke afnemer, door middel van een speciale template, en laat ons de rest doen. 
 
Basis voor de berekening zijn de gegevens over uw debiteuren waarvoor u bij ons kredietlimieten heeft aangevraagd (als onderdeel van een polis kredietverzekering) en/of waarvoor u bij ons een Debtor Risk Assessment (DRA) of Customized Credit Opinion (CCO)  heeft aangevaagd (als onderdeel van een Business Information Contract).
 
 • Wij zullen de gedetailleerde overzichten van uw vorderingen per contract en afnemer verstrekken.
    U krijgt dus een ECL-waardering voor elke afzonderlijke handelsvordering. 
 • U kent uw bedrijf beter dan wie ook, dus we willen graag dat u bepaalt wat er gebeurt met de door ons verstrekte berekeningen.
    Onze methodologie biedt ruimte om aanpassingen aan te brengen in de voorzieningen, wat bij een totale en finale berekening van de ECL
    niet mogelijk zou zijn.
 
 
 
 
 

3 belangrijke punten om te onthouden

 • Besteed minder energie aan eigen voorspellingen dankzij onze kant-en-klare oplossing:
  Besteed deze lastige klus uit aan een expert.

 • Beperk de volatiliteitseffecten in de bijzondere waardeverminderingen:
  Ons uitgebreide historische bestand van statistische gegevens bevordert de stabiliteit van het gebruikte model.

 • Stel uw accountants op hun gemak:
  Dankzij de kracht van ons model, maar ook door de transparantie van onze methodologie kunnen audits zonder problemen worden uitgevoerd.

Naar boven