kredietverzekering nieuws publicaties

Alle Coface Publicaties

08/02/2021
Economische Publicaties

Landen- en Sectorrisico Barometer: Kwartaalupdate 4de kwartaal 2020

Ondanks een geleidelijk herstel nemen de politieke risico's toe.

Meer Lezen
02/10/2020
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - oktober 2020

De nieuwe editie van de landenrisicobeoordelingen kaart. Bekijk, download en print de kaart met 162 landen die Coface heeft beoordeeld.

Meer Lezen
01/10/2020
Economische Publicaties

Barometer landen- en sectorrisicobeoordelingen: 3de kwartaal 2020

Ondanks een geleidelijk herstel nemen de politieke risico's toe...

Meer Lezen
01/10/2020
Economische Publicaties

Infographic sectorrisicobeoordelingen - oktober 2020

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op 70 jaar expertise van Coface en op de financiële gegevens die worden gepubliceerd door beursgenoteerde bedrijven uit 6 geografische sectoren. Er wordt rekening gehouden met 5 financiële indicatoren: de omzet, de rentabiliteit, de nettoschuldratio, de cashflow en de vorderingen die door onze risicomanagers worden vastgesteld.

Meer Lezen
08/09/2020
Economische Publicaties

Duurzame energiebronnen; de groei gaat door ondanks COVID-19

Ondanks de COVID-19-pandemie is het segment duurzame energie in de wereldwijde energiesector blijven stijgen.

Meer Lezen
01/09/2020
Economische Publicaties

Nederland - betalingsonderzoek 2020

Meer betalingsachterstanden door COVID-19 voor Nederlandse bedrijven

Meer Lezen
16/07/2020
Economische Publicaties

De wereldwijde transportsector: Wat heeft de toekomst in petto na COVID-19?

De COVID-19-pandemie heeft een mobiliteitscrisis veroorzaakt, voornamelijk vanwege de fysieke afstandseisen en de noodzaak om besloten ruimten te vermijden, om de verspreiding van het virus te beperken. Dit heeft een rampzalig effect gehad op de mondiale vervoerssecto, waarbij het passagiersvervoer door de lucht het zwaarst is getroffen.

Meer Lezen
09/07/2020
Economische Publicaties

Verenigde Staten: Bedrijfsfaillissementen met twee snelheden

De COVID-19 pandemie heeft de Verenigde Staten (VS) zeer hard getroffen en heeft een zware menselijke en economische tol geëist.

Meer Lezen
08/06/2020
Economische Publicaties

Landen- en sectorrisico Barometer: 2de kwartaal 2020

Van een enorme schok naar een gedoseerd herstel

Meer Lezen
08/06/2020
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - juni 2020

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op 70 jaar expertise van Coface en op de financiële gegevens die worden gepubliceerd door beursgenoteerde bedrijven uit 6 geografische sectoren. Er wordt rekening gehouden met 5 financiële indicatoren: de omzet, de rentabiliteit, de nettoschuldratio, de cashflow en de vorderingen die door onze riskmanagers worden vastgesteld.

Meer Lezen
07/06/2020
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - juni 2020

Nieuwe editie van de landenrisicokaart. Raadpleeg, download en print de kaart van de 162 door Coface beoordeelde landen.

Meer Lezen
26/05/2020
Economische Publicaties

Focus: De wereldhandel - ondanks een plotselinge onderbreking, hebben de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst

Tijdens de COVID-19-pandemie is de wereldhandel door tal van factoren in het gedrang gekomen. Maar nu de strenge grenscontroles beginnen te versoepelen en de producenten zich beginnen aan te passen, is het goede nieuws dat de wereldwijde waardeketens nog steeds een mooie toekomst hebben.

Meer Lezen
29/04/2020
Economische Publicaties

Focus: COVID-19 zet schuld van de opkomende landen weer in de schijnwerpers

Hoewel de aandacht tot nu toe vooral uitging naar China, Europa en de Verenigde Staten, zullen de gevolgen van de gezondheidscrisis van het Coronavirus waarschijnlijk nog groter zijn voor de opkomende economieën.

Meer Lezen
06/04/2020
Economische Publicaties

Barometer landen- en sectorrisico: 1e kwartaal 2020

COVID-19: onderweg naar een plotselinge wereldwijde stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - februari 2020

13 belangrijke sectoren beoordeeld wereldwijd. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring.Financiële gegevens gepubliceerd door beursgenoteerde ondernemingen uit 6 geografische regio’s. 5 Financiële indicatoren die in aanmerking worden genomen: omzet, winstgevendheid, nettoschuldgraad, cashflow en onbetaalde facturen zoals waargenomen door onze risk managers.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - februari 2020

De nieuwe editie van de landenrisicobeoordelingen. Bekijk, download en print de kaart met 162 landen beoordeeld door Coface.

Meer Lezen
04/02/2020
Economische Publicaties

Landen- & Sectorrisico Barometer: kwartaalupdate 4e kwartaal 2019

World trade in the face of political and environmental change.

Meer Lezen
13/12/2019
Economische Publicaties

De wereldwijde auto-industrie heeft met verscherpte regulering een steil pad te gaan

De mondiale auto-industrie heeft te maken met een aantal problemen, waaronder uitgebreidere en striktere regels tegen milieurisico’s tegen de achtergrond van een vertraging van de mondiale economie. De autoverkoop bevindt zich in een neerwaartse trend en de onzekerheid is voelbaar.

Meer Lezen
13/12/2019
Economische Publicaties

Aantal bedrijfsfaillissementen in Frankrijk: minder in aantal, maar groter in omvang

Het aantal bedrijfsfaillissementen in Frankrijk is in de eerste tien maanden van het jaar met 3,3% gedaald. Na een moeilijk eerste kwartaal, met name als gevolg van de gevolgen van de "gele vest"-beweging, zijn ze sinds mei 2019 gestaag gedaald. Als gevolg hiervan wordt verwacht dat het aantal bedrijfsinsolventies over het hele jaar, voor de vierde keer op rij, zal dalen. Coface verwacht echter een licht herstel van het aantal faillissementen in 2020 (+0,9%), voor ongeveer 52.000 procedures, voornamelijk als gevolg van de verwachte vertraging in de bouwsector, die in 2019 grotendeels te wijten was aan openbare werken.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - oktober 2019

13 belangrijke sectoren beoordeeld wereldwijd. De beoordelingen van Coface zijn gebaseerd op meer dan 70 jaar ervaring.Financiële gegevens gepubliceerd door beursgenoteerde ondernemingen uit 6 geografische regio’s.
5 Financiële indicatoren die in aanmerking worden genomen: omzet, winstgevendheid, nettoschuldgraad, cashflow en onbetaalde facturen zoals waargenomen door onze risk managers.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - oktober 2019

De nieuwe editie van de landenrisicobeoordelingen. Bekijk, download en print de kaart met 161 landen die door Coface zijn beoordeeld.

Meer Lezen
17/10/2019
Economische Publicaties

Vooruitzichten agri-food sector: hoe ziet de toekomst eruit in een door protectionistische spanningen gekenmerkte mondiale economie?

De landbouw- en levensmiddelensector staat centraal in de huidige handelsspanningen, met name die tussen de VS en China, en in de sector doet zich een domino-effect voor, met name door neerwaartse trends bij de prijzen van belangrijke landbouwproducten, zoals sojabonen.

Meer Lezen
24/09/2019
Economische Publicaties

Nederland: Wat is het geheim van de Nederlandse internationale handel?

In 2018 stond Nederland nummer zes op de wereldranglijst van goederenexporteurs. Wat de dienstenuitvoer betreft stonden de Nederlanders in 2015 op de achtste plaats. Als percentage van het bbp stond de Nederlandse uitvoer in 2015 op de derde plaats (Ierland en Zwitserland stonden net iets hoger). De tijden zijn echter veranderd ...

Meer Lezen
01/08/2019
Economische Publicaties

Arabische golfstaten: door krappe financiële situatie voor bedrijven, neemt belang alternatieve financieringsvormen toe

Ondanks economische groei in alle landen die deel uitmaken van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, de GCC, is de monetaire en financiële situatie er krapper dan voor 2015. Voor bedrijven blijft toegang tot kapitaal een van de belangrijkste problemen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). De groei van de kredietverlening heeft zich in de regio dankzij de hogere olieprijs enigszins hersteld, maar ligt nog steeds lager dan het historische gemiddelde.

Meer Lezen
04/07/2019
Economische Publicaties

De spanningen in de handel keren terug naar de voorhoede van de wereldeconomie - Barometer landen- en sectorrisico's

Het eerste deel van 2019 werd gekenmerkt door een daling van de wereldhandel, die volgens onze prognoses over het hele jaar zal afnemen (-0,7%), ondanks een licht herstel dat voor de tweede helft van 2019 wordt verwacht.

Meer Lezen
04/07/2019
Economische Publicaties

Landen risicobeoordelingen - juli 2019

De nieuwe uitgave van de landenrisicokaart. Bekijk, download en print de kaart met 161 landen die zijn beoordeeld door Coface.

Meer Lezen
21/05/2019
Economische Publicaties

Na-aper wordt voorloper: een nadere blik op de 5G-ambities van China

Op het gebied van 5G-technologie is China snel uitgegroeid tot een grote speler. Dat is te danken aan de strategie van de overheid, die achter de grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling staat. Deze nieuwe technologie maakt deel uit van het “Made in China 2025”-initiatief, waarmee China de topsectoren zelfvoorzienend wil maken.

Meer Lezen
18/04/2019
Economische Publicaties

Landen Risicobeoordelingen - April 2019

De nieuwe editie van de landenrisicokaart. Bekijk, download en print de kaart met de 161 landen die Coface heeft beoordeeld.

Meer Lezen
18/04/2019
Economische Publicaties

De grote industriële rotatie zet zich voort - Barometer van de landen- en sectorrisico's

De tekenen van de wereldwijde economische vertraging bleven zich begin 2019 opstapelen: bedrijven hebben veel minder vertrouwen dan een jaar geleden en de wereldhandel vertoont tekenen van vermoeidheid.

Meer Lezen
02/04/2019
Economische Publicaties

Latijns-Amerika: De Braziliaanse en Mexicaanse olie-industrie: tegengesteld beleid?

Terwijl de wereldwijde oliemarkt waarschijnlijk volatiel blijft, zullen tegen die achtergrond de twee grootste Latijns Amerikaanse economieën - Brazilië en Mexico - op de middellange termijn naar verwachting belangrijke wijzigingen aanbrengen in hun energiebeleid.

Meer Lezen
07/02/2019
Economische Publicaties

Infographic - Sector Risicobeoordelingen - januari 2019

Download de infographic - Sector Risicobeoordelingen - januari 2019

Meer Lezen
07/02/2019
Economische Publicaties

Wereldeconomie: de industrie hapert

Ondanks de vele obstakels die de mondiale groei in 2018 moest overwinnen (politieke risico’s van velerlei aard, zeer volatiele grondstoffenprijzen, aanbodbeperkingen in geavanceerde economieën, om er maar een paar te noemen) kon deze het groeipercentage van 2017 (3,2%) handhaven.

Meer Lezen
05/02/2019
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - januari 2019

Landenrisicobeoordelingen - januari 2019

Meer Lezen
09/10/2018
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - 3e kwartaal 2018

160 landen onder de loep genomen

Meer Lezen
09/10/2018
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen 3e kwartaal 2018

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld

Meer Lezen
21/06/2018
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - 2de kwartaal 2018

160 landen onder de loep genomen

Meer Lezen
21/06/2018
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - 2de kwartaal 2018

13 belangrijke sectoren beoordeeld wereldwijd

Meer Lezen
23/05/2018
Economische Publicaties

Politiek risico in Latijns-Amerika: Terug naar de toekomst

Latijns-Amerika verkeert sinds 2014 in een lastige periode. De plotseling ingezakte grondstoffenprijzen hebben de activiteit op diverse manieren beïnvloed (...)

Meer Lezen
27/02/2018
Economische Publicaties

Mexicaanse automotive industrie: tegenwind uit het noorden

De Mexicaanse automotive industrie heeft sinds de ondertekening van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) in 1993 een sterke groei doorgemaakt. (...)

Meer Lezen
23/01/2018
Economische Publicaties

Sectorrisicobeoordelingen - januari 2018

13 belangrijke sectoren wereldwijd beoordeeld

Meer Lezen
23/01/2018
Economische Publicaties

Landenrisicobeoordelingen - januari 2018

160 landen onder de loep genomen

Meer Lezen
07/11/2017
Economische Publicaties

China-Afrika: Zal het verstandshuwelijk overeind blijven?

Verliefd worden is makkelijker dan verliefd blijven: een verhaal van onevenwichtige handelsbetrekkingen en groeiende afhankelijkheid

Meer Lezen
07/11/2017
Economische Publicaties

Infographic - Nieuwe Chinese ambitie in sub-Sahara Afrika

Handelsbetrekkingen tussen China en Afrika wankel door mogelijke daling van de Chinese vraag.

Meer Lezen
Naar boven