Coface kredietverzekering

Juridische mededeling

Deze site wordt gepubliceerd door Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (Coface), branch office in Nederland, gevestigd te Stadionstraat 20, 4815 NG Breda en is ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 55933726.
 
Tel: +31 (0)76 573 71 71
E-mailadres: info-netherlands@coface.com
 
Deze site bevat informatie over zowel Coface als de producten die dit bedrijf aanbiedt. Deze site bevat informatie over zowel het bedrijf Coface als de producten die door dit bedrijf worden aangeboden.
Door deze site te bezoeken en door de site te bladeren, accepteert u de volgende clausules:
 
 1. 1) Alle onderdelen van deze website (met name de tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en andere visuele inhoud) en het ontwerp en de lay-out ervan, zijn het exclusieve eigendom van Coface, met uitzondering van bepaalde onderdelen die door een Partner zijn verstrekt.
Het gebruik, de reproductie en de weergave van de op deze site getoonde onderdelen mogen uitsluitend voor persoonlijke doeleinden worden gebruikt. Elke verkoop, wederverkoop of overdracht aan derden, op welke wijze dan ook, is verboden. Indien deze clausule niet wordt nageleefd, zal een dergelijke handeling als frauduleus worden beschouwd en kan een civiele en strafrechtelijke procedure worden ingeleid. Indien deze clausule niet wordt nageleefd, kan een burgerlijke en strafrechtelijke procedure worden ingeleid, aangezien elk van deze handelingen als frauduleus zal worden beschouwd.
 
 1. 2) In overeenstemming met de wet betreffende de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (de "EU General Data Protection Regulation (GDPR)") willen wij dit nader specificeren:
  Coface zet zich in voor de bescherming van persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken, met een strikt beleid, strenge controles en toezicht op de naleving om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt.
  Coface heeft een corporate GDPR-programma opgezet, met belangrijke uitvoerende ondersteuning die betrekking heeft op de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen die van invloed zijn op Coface. De gegevensverwerkingsactiviteiten die betrekking hebben op gegevens over personen in de EU worden momenteel beoordeeld, met inbegrip van toepassingen en databases, beleid,
processen en procedures om ervoor te zorgen dat onze werknemers, partners en verkopers persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de vereisten van GDPR.
U heeft het recht op toegang tot en correctie van de persoonlijke gegevens die u betreffen. U kunt dit doen via dit e-mailadres persoonsgegevens-netherlands@coface.nl.
 1. 3) Wij garanderen al het mogelijke te doen om alle diensten die op deze website worden aangeboden beschikbaar te stellen en te houden.
  Onze verplichtingen zijn verplichtingen op middellange termijn; wij kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende omstandigheden:
 • tijdelijke onderbreking van enkele minuten voor het bijwerken van bepaalde bestanden,
 • operationeel probleem of tijdelijke onderbreking van deze dienst buiten onze controle, met name in geval van een onderbreking van de elektriciteit of telecomdiensten,
 • tijdelijke onderbreking van diensten voor ontwikkeling of onderhoud,
 • een storing of uitvallen van het internetnetwerk bij het verzenden van berichten of documenten.
 1. 4) Wanneer u deze site bezoekt, kan er automatisch een cookie worden geïnstalleerd in uw browsersoftware.
  Een cookie is een klein bestandje, dat niet bedoeld is om de gebruikers van de site te identificeren, maar dat informatie vastlegt over de manier waarop de site wordt gebruikt.
  U heeft de mogelijkheid om deze cookies te weigeren. U wordt er echter van op de hoogte gebracht dat indien uw browserprogramma is ingesteld om cookies te weigeren, de toegang tot bepaalde diensten kan worden gewijzigd of zelfs kan worden verhinderd.
 2. 5) Deze site bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. Coface kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze hyperlinks.
 
 1. 6) Informatie over de diensten van derden die op deze site worden gebruikt:
 
 • Google Analytics (ga.js)
  Onderdeel van de publieksmeetdiensten.
  Publieksmeetdiensten maken het mogelijk om verkeersstatistieken te genereren die nuttig zijn om de site te verbeteren.
 •  AddThis
  Onderdeel van de diensten voor sociale netwerken.
  Sociale netwerken verbeteren de gebruiksvriendelijkheid van de site en helpen hem te promoten door hem te delen.
 • Youtube
  Onderdeel van de videodiensten.
  Videodiensten voor het delen van video's verrijken de site met multimedia-inhoud en verhogen de zichtbaarheid ervan.
Naar boven