Coface kredietverzekering

Fraude

Coface is lid van het Verbond van Verzekeraars, wij volgen het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en voeren een Fraudebeleid.
 
Als wij aanleiding hebben om te denken dat er sprake is van doelbewuste benadeling starten wij een fraudeonderzoek. Indien fraude is vastgesteld, nemen wij passende maatregelen. In aanvulling op de consequenties voor de polis en directe schadevergoeding brengen wij EUR 532,-- aan indirecte onderzoekskosten in rekening.
 
Daarnaast maken wij een belangenafweging voor het doen van aangifte bij de politie en/of het opnemen van relevante persoonsgegevens in het Externe Verwijzingsregister ten behoeve van waarschuwing aan andere financiële instellingen.
 
Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Stuur dan een e-mail naar info-netherlands@coface.com.
Naar boven