kredietverzekering-coface

Bedrijfsinformatie

Vertrouwen op uw intuïtie kan prettig zijn, maar mag het ook de basis vormen van uw financiële besluiten? 25% Van de faillissementen is het gevolg van onbetaalde vorderingen. Dit kunt u voorkomen door de kwaliteit van uw debiteuren tijdig te monitoren.
 
Bent u op dit moment op de hoogte van de financiële situatie van uw klant of toekomstige zakenrelaties? Coface Business Information ondersteunt u bij het beoordelen van deze relaties. Hierdoor kunt u zorgvuldig een afweging maken waar u wel of juist niet een risico neemt. 
 
Coface biedt voor iedere situatie een passend informatieproduct:
 • Credit Opinions
  Een gemonitord kredietadvies tot een maximaal bedrag of voor een specifiek (door u aangevraagd) bedrag.
 • Rapporten
  Voor uitgebreide financiële informatie over de kredietwaardigheid en de betalingsgeschiedenis van uw klanten of leveranciers.
 • Debtor Risk Assessment (DRA score)
  De DRA is een indicatie van de kans dat een bedrijf tijdens de volgende 12 maanden niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, uitgedrukt in een cijfer op een schaal van 0 tot 10.
Kennis is macht
Waarom Coface Business InformatioN?
 • Eén partner voor uw risicobeheer
 • Wereldwijde dekking en uniformiteit
 • Zeer scherpe prijsstelling
 • Expertise van een kredietverzekeraar

Cruciaal bij het nemen van de juiste beslissingen

 • Nederlands